Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

183/435

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK1-3

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Význam vysokých a nízkých harmonických složek
Vzdělávací oblast: Principy přenosu informací
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Harmonická analýza
Výsledky vzdělávání: Žák používá frekvenční oblast k popisu signálu
Klíčová slova: harmonická analýza, časová oblast, frekvenční oblast, harmonické složky
Druh učebního materiálu: Návod na domácí samostatné cvičení; Program v jazyce Python
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky

Harmonická analýza -- cvičení

Obsah:

 1. Příprava
 2. Samostatná práce

Vyžijeme programovací jazyk Python, který se učíte používat v předmětu Programování a interaktivní interpret Jupyter.

Příprava

Spusťte si program Jupyter Qt console respektive IPython a prostudujte si krátké tutoriály, které jsem pro vás vytvořil:

Nevím jak přesně spouštíte IPython, proto několik málo poznámek. Je možné, že po spuštění programu nemáte importované přístupné matematické a vykreslovací knihovny:

[1]>>> plot
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-88d627f14d84> in <module>()
----> 1 plot

NameError: name 'plot' is not defined

Knihovny se zavedou pomocí příkazu %pylab:

%pylab

nebo

%pylab inline

Paremetr inline mění vykreslovací backend a grafy se budou kreslit jinak. Při použití inline se budou grafy kreslit přímo do IPython okna. Pokud inline nezadáte budou se grafy kreslit do samostatného okna.

Možná v určité chvíli zjistíte, že vám interaktivní práce nevyhovuje a raději byste všechny příkazy zapsali do samostatného souboru. I to je možné ale musíte si dát pozor na jmenné prostory. Vše myslím dobře demonstruje následující příklad:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-
##############################################################################
import pylab
from pylab import pi

# sinus 50 Hz
t = pylab.linspace(0, 30e-3, 512)
u = 230 * (2 ** 0.5) * pylab.sin(2 * pi * 50 * t)

pylab.plot(t, u)
pylab.title('Sinus f = 50 Hz')
pylab.grid(True)
pylab.xlabel('t [s]')
pylab.ylabel('u [V]')

pylab.show()

`--> stáhnout

Samostatná práce

Pilovitý časový průběh se dá vyjádřit vztahem:

$$ u(t)=\frac{2U_{max}}{\pi}(\sin \omega t + {1 \over 2} \sin \omega 2 t + {1 \over 3} \sin \omega 3 t + \dots ) $$

To znamená, že amplitudy jednotlivých harmonický složek lze zapsat následující způcobem: $$ U_n={2U_{max}\over n \pi}\sin n \omega t $$

Vyzkoušejte si, kolik harmonických složek je třeba sečíst, aby tvar výsledného napětí připomínal pilu. Celkový výsledek a alespoň dva mezivýsledky si vlepte do sešitu. Do sešitu si vlepte také postup, který k výsledku vedl.

Nezapomeňte, že všechny grafy musí mít nadpis a musí mít řádně popsány a ocejchovány osy.

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net