Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

199/655

Několik poznámek k NumPy, SciPy a Matplotlib

Na této stránce najdete návody a poznámky k velice zajímavým knihovnám Matplotlib Numpy a Scipy. Pro návody je použit IPython, IPython notebook a IPython notebook viewer. Návody jsou vlastní i převzaté. Pro váš přehled doporučuji nejprve projít následující odkazy na dokumentaci:

Obsah:

 1. Dokumentace
 2. Knihovny a závislosti
 3. Základy
 4. Několik příkladů
 5. Pokročilejší práce
 6. Sympy
 7. Tipy a triky

Dokumentace

Knihovny a závislosti

Pro tvorbu zdejších příkladů jsem použil IPython, který mi automaticky (pomocí příkazu %pylab) importuje všechny potřebné knihovny. Pokud chcete zde uvedené příklady použít mimo tento interpret budete muset provést import knihoven. Já to ve svých skriptech dělám následujícím způsobem:

import numpy as num
import scipy as sci
import pylab as lab

from pylab import pi, e 

`--> stáhnout

Potom můžu ve svých programech dělat něco jako:

print pi
v = e**3

`--> stáhnout

nebo

t=num.linspace(0,10,50)
u=num.sin(2*pi*0.5*t+pi/6.)
lab.plot(t,u)
lab.show()

`--> stáhnout

show()

Také je myslím velice důležité říct, že IPython je při tvorbě příkladů nastaven pro interaktivní práci a grafy se zobrazují interaktivně -- tedy automaticky.

Pokud se rozhodnete zapsat příkazy do skriptu je třeba zavolat pro zobrazení grafu nebo grafů metodu show()

lab.show()

`--> stáhnout

(La)TeX

Pro sazbu řeckých písmen a vzorců je používán systém TeX (LaTeX). Aby bylo možné sázet vzorce a řecká písmena je nutné mít ho nainstalovaný. Pokud ho nainstalovaný nemáte (to se týká hlavně uživatelů OS rodiny Windows) nepoužívejte konstrukce, které v příkladech vidíte uzavřené mezi znaky $. Například:

title(r'$u_1=\sin(2\pi ft)$')

`--> stáhnout

$u_1=\sin(2\pi ft)$

| navigace |

Základy

| navigace |

Několik příkladů

| navigace |

Pokročilejší práce

Interpolace hladkou křivkou

  1 #!/usr/bin/env python
  2 # -*- coding: utf8 -*-
  3 # Soubor: interpolace.py
  4 # Datum:  14.02.2013 13:11
  5 # Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  6 # Licence: GNU/GPL 
  7 # Úloha:  několik poznámek k intepolacím
  8 #     http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/interpolate.html
  9 #     http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/tutorial/integrate.html
 10 ###################################################3 
 11 import matplotlib as mpl
 12 mpl.use('GTKAgg')
 13 mpl.use('Qt4Agg')
 14 mpl.rc('font', family = 'serif', serif = 'cmr10') 
 15 mpl.rcParams['text.usetex']=True
 16 mpl.rcParams['text.latex.unicode']=True
 17 
 18 #import numpy as num
 19 import scipy.interpolate as interpol
 20 import pylab as lab
 21 from pylab import pi
 22 #interactive mode 
 23 #lab.ion()
 24 #lab.ioff()
 25 
 26 x= "0 0.3 0.5 0.8 1 2 3".split()
 27 y= "0 0.1 0.5 1  3 10 30".split()
 28 # z řetězců čísla
 29 x=map(float,x)
 30 y=map(float,y)
 31 
 32 lab.figure(1)
 33 lab.title('Interpolace')
 34 lab.plot(x,y,'ro',label='vzorky')
 35 lab.grid()
 36 lab.xlim([min(x)-1,max(x)+1])
 37 lab.ylim([min(y)-1,max(y)+1])
 38 
 39 newX = lab.linspace(min(x), max(x),300)
 40 # spline
 41 newY = interpol.spline(x,y,newX)
 42 lab.plot(newX,newY,label='spline')
 43 
 44 # UnivariateSpline
 45 funkce=interpol.UnivariateSpline(x,y,s=0)
 46 newY=funkce(newX)
 47 lab.plot(newX,newY,label='UnivariateSpline s=0')
 48 
 49 funkce=interpol.UnivariateSpline(x,y)
 50 newY=funkce(newX)
 51 lab.plot(newX,newY,label='UnivariateSpline')
 52 
 53 #LSQUnivariateSpline
 54 funkce = interpol.LSQUnivariateSpline(x,y,[0.5, 0.8])
 55 newY = funkce(newX)
 56 lab.plot(newX,newY,label='LSQUnivariateSpline',alpha=0.5)
 57 
 58 # interp1d
 59 # ( linear , nearest , zero , slinear , quadratic, cubic )
 60 funkce = interpol.interp1d(x,y, kind='quadratic')
 61 newY = funkce(newX)
 62 lab.plot(newX,newY,label='interp1d quadratic',alpha=0.5)
 63 # interp1d
 64 # ( linear , nearest , zero , slinear , quadratic, cubic )
 65 funkce = interpol.interp1d(x,y, kind='nearest')
 66 newY = funkce(newX)
 67 lab.plot(newX,newY,label='interp1d nearest',alpha=0.5)
 68 
 69 lab.legend(loc='best')
 70 lab.show()

`--> stáhnout

| navigace |

Sympy

| navigace |

Tipy a triky

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net