Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

1/1

Příklady zdrojových kódů

Na této stránce najdete příklady jak v assembleru, tak v jazyce C. Jazyk C se sice na naší škole (stále ještě -- už zase) nevyučuje. Nic ale nebrání vašemu samostudiu.

MCU 8051 IDE

Jako vývojové prostředí jsem si oblíbil program MCU 8051 IDE. Umí toho pravdu hodně. Neznáte-li -- vyzkoušejte! Pokud nejste závislí na vašem oblíbeném editoru typu Vim nebo Emacs budete jistě spokojeni. Lze jej použít pro přehlednou a pohodlnou práci nebo jen jako překladač nebo ladící nástroj.

Jako překladač jazyka C používám SDCC. V MCU 8051 IDE je integrována podpora pro tento kompilátor, ale kompilátor jako takový si musíte nainstalovat zvlášť.

LED, 7-segment, repro, tlačítka

Následující příklady se opírají o toto zapojení:

schéma

Možná se budou hodit i následující odkazy:

Zde si můžete si stáhnou kompletní zdrojové kódy. Pro kompilaci používám program make. Najdete zde tedy i příslušné Makefile.

Abych neustále neopisoval jednu a tu stejnou část kódu používám v některých příkladech knihovny:

Blik, Blik.

Jednoduchý příklad pro blikání led.

Assembler:

bli-blik-1.asm
  1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2 ; Soubor: bli-blik-1.asm
  3 ; Datum:  19.12.2011
  4 ; Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 ; Licence: GNU/GPL 
  6 ; Úloha:  jednoduché blikání
  7 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  8 
  9 start:
 10   mov P0,#0F0H ; 4 LED nesvítí, 4 LED svítí
 11   call del200m ; čekej 200ms 
 12   mov P0,#00FH ; 4 LED svítí, 4 LED nesvítí
 13   call del800m ; čekej 800ms 
 14   jmp start  ; skok na začátek
 15   jmp start
 16 
 17 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 18 ;  podprogramy pro zpoždění    
 19 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 20 del800m: CALL del400m
 21 del400m: CALL del200m
 22 del200m:  ; 200 ms
 23   MOV  R6, #254d    ; 1CS
 24     MOV R7, #196d  ; 1CS
 25       NOP     ; 1CS
 26       NOP     ;1 SC
 27       DJNZ R7, $-2 ; 196x4 = 784 SC
 28     DJNZ R6, $-6   ; 787x254 = 199898 SC
 29   ; chybí ještě 97 SC
 30   MOV  R7, #48d
 31     DJNZ R7, $
 32   RET         ; 2CS  
 33 
 34 END
`--> stáhnout

Céčko:

blikBlik.c
  1 /* Soubor: blik-blik-1.c
  2 * Datum:  19.12.2011
  3 * Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  4 * Licence: GNU/GPL 
  5 * Úloha:  jednoduché blikání LED na P0.
  6 ****************************************************/
  7 #include <at89x52.h>
  8 
  9 
 10 /** Funkce pro časové zpoždění 10 ms až 2550 ms.
 11 * (Pro OSC 12.0 MHz) Časové zpoždění je vždy násobkem 10 ms.
 12 * Režije spojená s voláním funkce k zadanému zpoždění
 13 * přidává ještě dalších 8 us.
 14 *
 15 * @param koef Celkové zpoždění = koef x 10ms. */
 16 void delay_10m_x(unsigned char koef)
 17 {
 18   koef; //pouze prázdný výraz, abych nedostával warning při kompilaci
 19   __asm
 20   MOV R5,DPL
 21     ; 10ms  
 22 00001$: MOV  R6, #49
 23 00002$:   MOV R7, #100
 24       NOP
 25 00003$:     DJNZ R7, 00003$
 26       DJNZ R6, 00002$
 27     DJNZ R5, 00001$
 28   __endasm;
 29 }
 30 
 31 /* **************************************************
 32 *        Hlavní program.
 33 ****************************************************/
 34 
 35 void main(void)
 36 {
 37   while (1) {         // nekonečná smyčka
 38     P0 = 0x0F;       // 4 LED svítí, 4 LED nesvítí
 39     delay_10m_x(20);    // čekám 200 ms
 40     P0 = 0xF0;       // 4 LED nesvítí, 4 LED svítí
 41     delay_10m_x(80);    // čekám 800 ms
 42   }
 43   
 44 }
`--> stáhnout

Tú, tú

V tomto příkladu budeme generovat 3 krátké tóny. ÓÓÓvčááácíííí.

tuu-tuu.asm
  1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2 ; Soubor: tuu-tuu.asm
  3 ; Datum:  20.12.2011 09:33
  4 ; Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 ; Licence: GNU/GPL 
  6 ; Úloha:  3 pípnutí reproduktoru
  7 ; Popis:  Akord C-dur
  8 ; C1   262  <- T = 3816 us; T/2 = 1908 us
  9 ; D1b  277
 10 ; D1   294
 11 ; E1b  311
 12 ; E1   330  <- T = 3030 us; T/2 = 1515 us
 13 ; F1   349
 14 ; G1b  370
 15 ; G1   392  <- T = 2551 us; T/2 = 1275 us
 16 ; A1b  416
 17 ; A1   440
 18 ; B1b  466
 19 ; B1   494
 20 ; C2   523
 21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 22 
 23 repro bit P1.7
 24 
 25 akord:
 26   ; tón C délky 650ms
 27   mov R0,#170D
 28   periodaC:
 29     setb repro
 30     call delayC
 31     clr repro
 32     call delayC
 33     djnz R0, periodaC
 34   ; tón E délky 650ms
 35   mov R0,#214D
 36   periodaE:
 37     setb repro
 38     call delayE
 39     clr repro
 40     call delayE
 41     djnz R0, periodaE
 42   ; tón G délky 650ms
 43   mov R0,#254D
 44   periodaG:
 45     setb repro
 46     call delayG
 47     clr repro
 48     call delayG
 49     djnz R0, periodaG
 50   ; přestávka
 51   call del1s
 52   ; zase znovu
 53   jmp akord  
 54 
 55 
 56 delayC:
 57 ; START: Wait loop, time: 1903 us
 58 ; Clock: 12000.0 kHz (12 / MC)
 59 ; Used registers: R7, R6
 60  MOV R6, #005h
 61  MOV R7, #0BCh
 62  NOP
 63  DJNZ  R7, $
 64  DJNZ  R6, $-5
 65  NOP
 66 ; Rest: 0
 67 ; END: Wait loop 
 68 RET
 69 
 70 delayE:
 71 ; START: Wait loop, time: 1510 us
 72 ; Clock: 12000.0 kHz (12 / MC)
 73 ; Used registers: R7, R6
 74  MOV R6, #00Dh
 75  MOV R7, #038h
 76  NOP
 77  DJNZ  R7, $
 78  DJNZ  R6, $-5
 79 ; Rest: 0
 80 ; END: Wait loop
 81 RET
 82 
 83 delayG:
 84 ; START: Wait loop, time: 1270 us
 85 ; Clock: 12000.0 kHz (12 / MC)
 86 ; Used registers: R7, R6
 87  MOV R6, #003h
 88  MOV R7, #0D1h
 89  NOP
 90  DJNZ  R7, $
 91  DJNZ  R6, $-5
 92  NOP
 93  NOP
 94 ; Rest: 0
 95 ; END: Wait loop
 96 RET
 97 
 98 include delay12MHz.inc
 99 
 100 END
`--> stáhnout

Pokud si porovnáte předchozí příklad v Assembleru a následující příklad v jazyce C zjistíte, že zvuk generovaný v jazyce C tak úplně neladí. Je to proto, že časové zpoždění je zde řešeno poměrně nepřesně.

tuuTuu.c
  1 /*
  2 * Soubor: tuu-tuu.c
  3 * Datum:  20.12.2011 22:11
  4 * Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 * Licence: GNU/GPL 
  6 * Úloha:  3 pípnutí reproduktoru
  7 * Popis:  Akord C-dur
  8 * C1   262  <- T = 3816 us; T/2 = 1908 us
  9 * D1b  277
 10 * D1   294
 11 * E1b  311
 12 * E1   330  <- T = 3030 us; T/2 = 1515 us
 13 * F1   349
 14 * G1b  370
 15 * G1   392  <- T = 2551 us; T/2 = 1275 us
 16 * A1b  416
 17 * A1   440
 18 * B1b  466
 19 * B1   494
 20 * C2   523
 21 ****************************************************/
 22 
 23 #include <at89x52.h>
 24 
 25 /** Funkce pro časové zpoždění 100 us až 25500 us.
 26 * (Pro OSC 12.0 MHz) Časové zpoždění je vždy násobkem 100 us.
 27 * Režije spojená s voláním funkce k zadanému zpoždění
 28 * přidává ještě dalších 6 us.
 29 *
 30 * @param koef Celkové zpoždění = koef x 100us. */
 31 void delay_100u_x(unsigned char koef)
 32 {
 33   koef; //pouze prázdný výraz, abych nedostával warning při kompilac
 34   __asm
 35   MOV R6, DPL 
 36   ; 100 us 
 37 00002$: MOV R7, #48
 38 00003$:   DJNZ R7, 00003$
 39     NOP 
 40     DJNZ R6, 00002$ 
 41   __endasm;
 42 }
 43 
 44 /****************************************************
 45 *        Hlavní program.
 46 ****************************************************/
 47 
 48 void main(void)
 49 { 
 50   unsigned char i;
 51 
 52   while (1) {
 53     for ( i = 0; i < 170; i++) {
 54       P1_7 = 0;
 55       delay_100u_x(19);
 56       P1_7 = 1;
 57       delay_100u_x(19); 
 58     }
 59     for (i = 0; i < 214; i++) {
 60       P1_7 = 0;
 61       delay_100u_x(15);
 62       P1_7 = 1;
 63       delay_100u_x(15);
 64     }
 65     for (i = 0; i < 254; i++) {
 66       P1_7 = 0;
 67       delay_100u_x(12);
 68       P1_7 = 1;
 69       delay_100u_x(12);
 70     }
 71   }
 72 
 73 }
 74 
`--> stáhnout

Sem tam -- blikání a logické operace

V tomto příkladu je použita knihovna pro časové zpoždění delay12MHz.inc

sem-tam.asm
  1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2 ; Soubor: sem-tam.asm
  3 ; Datum:  02.01.2012 23:06
  4 ; Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 ; Licence: GNU/GPL 
  6 ; Úloha:  světlo se pohybuje zleva doprava a
  7 ;     zprava doleva
  8 ; Popis:  ukázka skolků a logických operací
  9 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 10 
 11 ukazatel bit 0 ; symbolické jmeno pro ukazatel směru
 12 
 13 ; počáteční nastavení
 14 mov A, #01111111b ; svítí LED vlevo
 15 setb ukazatel   ; pohybuje se doprava
 16 
 17 ; hlavní smyčka
 18 start:
 19   call roluj 
 20   call del100m
 21   jmp start
 22 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 23 
 24 ; podprogram posune světlo doleva nebo dobrava
 25 roluj:
 26   jnb ukazatel, vlevo ; doleva nebo doprava?
 27   RR A
 28   jmp posun
 29 vlevo:
 30   RL A
 31 posun:  
 32   mov P0, A 
 33   call smer ; prehodi sme -- poku je to potreba
 34   RET
 35 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 36  
 37 ; podprogram přehodí směr posunu
 38 smer:
 39   jnb A.0, negace
 40   jnb A.7, negace
 41   RET
 42 negace:
 43   cpl ukazatel
 44   RET
 45 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 46 
 47 include delay12MHz.inc  ; definice zpoždění
 48 
 49 END
`--> stáhnout

Pro ilustraci uvádím ještě jedno řešení stejného problému:

logicke-operace.asm
  1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2 ; Soubor: sem-tam.asm
  3 ; Datum:  02.01.2012 23:06
  4 ; Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 ; Licence: GNU/GPL 
  6 ; Úloha:  světlo se pohybuje zleva doprava a
  7 ;     zprava doleva
  8 ; Popis:  ukázka skolků a logických operací
  9 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 10 smer bit 7 ; symbolické jmeno pro ukazatel směru
 11 
 12 mov R0, #1d
 13 setb smer ;; bit 5 označuje směr 1=vlevo 0= vpravo
 14 
 15 ; hlavní proramová smyčka 
 16 start:
 17  call zobrazuj
 18  call del200m
 19  jmp start
 20  
 21 
 22 ; podprogram pro zobrazení světla na LED
 23 zobrazuj:
 24  mov A, R0 
 25  jb smer, rotujVlevo
 26  jmp rotujVpravo
 27 rotujVlevo:
 28  RL A
 29  jmp uloz
 30 rotujVpravo:
 31  RR A
 32  jmp uloz
 33 
 34 uloz: 
 35  mov R0, A ; uchovává číslo logicky
 36  cpl A    
 37  mov P0, A ; P0 zobrazuje 
 38 
 39 ; kontroluju jestli jsem došel doleva -- pomocí CJNE
 40  CJNE R0, #10000000b, preskoc
 41  jmp vpravo
 42 preskoc:  
 43 ; kontroluju jestli jsem došel doprava -- pomocí ANL
 44  mov A, #00000001b
 45  ANL A, R0
 46  jnz vlevo
 47  RET
 48 
 49 ; otáčí směr pohyby doprava
 50 vpravo:
 51  clr smer
 52  RET
 53 ; otáčí směr pohybu doleva  
 54 vlevo:
 55  setb smer
 56  RET 
 57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 58 
 59 
 60 include delay12MHz.inc
 61 
 62 END
`--> stáhnout

I program v C používá malou knihovnu pro zpoždění:

semTam.c
  1 /*
  2 * Soubor: sem-tam.c
  3 * Datum:  02.01.2012 23:47
  4 * Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 * Licence: GNU/GPL 
  6 * Úloha: 
  7 * Popis:  
  8 ****************************************************/
  9 #include <at89x52.h>
 10 
 11 #include "delay12MHz.h"
 12 
 13 
 14 /* **************************************************
 15 *        Hlavní program.
 16 ****************************************************/
 17 
 18 #define VLEVO 0
 19 #define VPRAVO 1
 20 void main(void)
 21 {
 22   __bit smer = VPRAVO;
 23   unsigned char svetlo = 0b10000000;
 24   for (;;) {
 25     /* sviť */
 26     P0 = ~svetlo;
 27     /* rotace */
 28     if (smer == VPRAVO) {
 29       svetlo = svetlo >> 1;
 30     } else if (smer == VLEVO) {
 31       svetlo = svetlo << 1;
 32     }
 33     /* prohození směru */
 34     if (svetlo == 128 || svetlo == 1) {
 35       smer = !smer;
 36     }
 37     /* čekej */
 38     delay_10m_x(10);
 39   }
 40 }
`--> stáhnout

7-segment

V těchto jednoduchých příkladech si všimněte použití symbolu PORT. Ten ukazuje na port P2, ale pokud bude 7-segmentový display umístěn na jiném portu lze ho velice jednoduše -- na jednom místě, změnit.

7-segment.asm
  1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2 ; Soubor: 7-segment.asm
  3 ; Datum:  06.01.2012 12:32
  4 ; Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 ; Licence: GNU/GPL 
  6 ; Úloha:  Zobrazí na 7-segmenotvém displayi čísla 0-9.
  7 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  8 
  9 port EQU P2 ; definice symbolu
 10 
 11 start:
 12   mov port,#11000000b ; 0
 13   call del800m
 14   mov port,#11111001b ; 1
 15   call del800m
 16   mov port,#10100100b ; 2
 17   call del800m
 18   mov port,#10110000b ; 3 
 19   call del800m
 20   mov port,#10011001b ; 4
 21   call del800m
 22   mov port,#10010010b ; 5
 23   call del800m
 24   mov port,#10000010b ; 6
 25   call del800m
 26   mov port,#11111000b ; 7
 27   call del800m
 28   mov port,#10000000b ; 8
 29   call del800m
 30   mov port,#10010000b ; 9
 31   
 32   jmp start
 33 
 34 include delay12MHz.inc
 35 
 36 END
`--> stáhnout
7segment.c
  1 /*
  2 * Soubor: 7-segment.c
  3 * Datum:  06.01.2012 12:52
  4 * Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 * Licence: GNU/GPL 
  6 * Úloha: Zobrazí na 7-segmenotvém displayi čísla 0-9.
  7 ****************************************************/
  8 #define _ISOC99_SOURCE
  9 #define _GNU_SOURCE
 10 #include <at89x52.h>
 11 
 12 #include "delay12MHz.h"
 13 
 14 /* ***************  Makra  ******************** */
 15 #define PORT P2
 16 
 17 
 18 /****************************************************
 19 *        Hlavní program.
 20 ****************************************************/
 21 int main(void)
 22 {
 23   while (1) {
 24     PORT = 0b11000000;     // 0
 25     delay_10m_x(80);
 26     PORT = 0b11111001;     // 1
 27     delay_10m_x(80);
 28     PORT = 0b10100100;     // 2
 29     delay_10m_x(80);
 30     PORT = 0b10110000;     // 3 
 31     delay_10m_x(80);
 32     PORT = 0b10011001;     // 4
 33     delay_10m_x(80);
 34     PORT = 0b10010010;     // 5
 35     delay_10m_x(80);
 36     PORT = 0b10000010;     // 6
 37     delay_10m_x(80);
 38     PORT = 0b11111000;     // 7
 39     delay_10m_x(80);
 40     PORT = 0b10000000;     // 8
 41     delay_10m_x(80);
 42     PORT = 0b10010000;     // 9
 43     delay_10m_x(80);
 44   }
 45   return 0;
 46 }
`--> stáhnout

7-segment s pomocí tabulky

7-seg-tab.asm
  1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2 ; Soubor: 7-seg-tab.asm
  3 ; Datum:  06.01.2012 13:51
  4 ; Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 ; Licence: GNU/GPL 
  6 ; Úloha:  Na 7-segmentovém displayi cykluje čísla 0-9
  7 ; Popis:  Ukazka práce s tabulkou.
  8 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  9 
 10 mov DPTR, #segment ; uloží adresu tabulky
 11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 12 tabulka:
 13   mov R0, #0   ; nuluje při překroční čísla 9
 14 smycka:
 15   call zobrazuj
 16   call del1s
 17   inc R0       ; zvýší hodnotu R0 o 1
 18   cjne R0, #10, smycka ; počítá jen do 10 
 19   jmp tabulka
 20 
 21 ; podprogram přepíš registr R0 na port 7-segment
 22 zobrazuj:
 23   mov A, R0     ; v A je číslo, které chci zobrazit
 24   movc A,@A+DPTR  ; číslo, které chci zobrazit najdu v tabulce a uložím opět do A
 25   mov P2, A     ; zobrazím číslo vytažené z tabulky
 26   RET
 27 
 28 ;; tabulka číslic displaye
 29 segment: db 11000000b ; 0
 30     db 11111001b ; 1
 31     db 10100100b ; 2
 32     db 10110000b ; 3 
 33     db 10011001b ; 4
 34     db 10010010b ; 5
 35     db 10000010b ; 6
 36     db 11111000b ; 7
 37     db 10000000b ; 8
 38     db 10010000b ; 9
 39 
 40 include delay12MHz.inc
 41 
 42 END
`--> stáhnout

V jazyce C je místo tabulky, použit klasické pole. Paměťová řída __code říká, že se se pole nemá ukládat do paměti RAM, ale do paměti programu.

7segmentPole.c
  1 /*
  2 * Soubor: 7-seg-pole.c
  3 * Datum:  06.01.2012 14:49
  4 * Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 * Licence: GNU/GPL 
  6 * Úloha:  Na 7-segmentovém displayi cykluje čísla 0-9
  7 * Popis:  Práce s polem.
  8 ****************************************************/
  9 #define _ISOC99_SOURCE
 10 #define _GNU_SOURCE
 11 #include <at89x52.h>
 12 
 13 #include "delay12MHz.h"
 14 
 15 /* ***************  Makra  ******************** */
 16 #define PORT P2
 17 
 18 
 19 /****************************************************
 20 *        Hlavní program.
 21 ****************************************************/
 22 int main(void)
 23 {
 24   /* pole uložené v paměti programu představuje čísla na displayi */
 25   __code char segment[] = { 0b11000000,    //0
 26     0b11111001,      // 1
 27     0b10100100,      // 2
 28     0b10110000,      // 3 
 29     0b10011001,      // 4
 30     0b10010010,      // 5
 31     0b10000010,      // 6
 32     0b11111000,      // 7
 33     0b10000000,      // 8
 34     0b10010000      // 9
 35   };
 36   /* zobrazované číslo */
 37   char cislo = 0;
 38 
 39   while (1) {
 40     PORT = segment[cislo]; // zobrazí
 41     delay_10m_x(80);    // čeká
 42     if (cislo < 9) {
 43       cislo++;
 44     } else {
 45       cislo = 0;
 46     }
 47     
 48   }
 49 
 50   return 0;
 51 }
`--> stáhnout

Hrací kostka -- tlačítko poprvé

V tomto programu se na display zobrazuje náhodné číslo v rozsahu 1-6. Využívám zde toho, že procesor je poměrně rychlý a proto při stisku tlačítka nikdy nevím, kolik strojových cyklů ho vlastně držím. Proto se na displayi zobrazí pokaždé jiné číslo.

hraci-kostka.asm
  1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2 ; Soubor: hraci-kostka.asm
  3 ; Datum:  09.01.2012 10:00
  4 ; Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 ; Licence: GNU/GPL 
  6 ; Úloha:  Hrací kostka
  7 ; Popis:  Po stisknutí tlačíta zobrazí 7-segmentovce náhodné
  8 ;     číslo.
  9 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 10 
 11 ; symbol pro bit, na kterém je ovládací tlačítko
 12 TL bit P1.0
 13 
 14 ; počáteční nastavení
 15 mov DPTR, #segment
 16 mov R0, #1d
 17 
 18 ; hlavní smyčka, pokud není stiskuné tlačíto, jen se zobrazuje
 19 kostka:
 20   jnb TL, cykluj ; pokud je stisnuto tlačítko, volej cykluj
 21   CALL zobrazuj
 22   jmp kostka
 23 
 24 ; dokud je stisknuté tlačítko, zvětšuj hodnotu R0
 25 cykluj:
 26   mov P2, #0FFH ; zhasni 7-segmentovku
 27   clr P2.7   ; rozsviť tečku
 28   inc R0    ; zvedni hodnotu R0
 29   cjne R0, #7d, nenuluj ; počítej jen do 6.
 30   mov R0, #1d
 31 nenuluj:
 32   jmp kostka
 33  
 34 ; číslo z registru R0 zobrazí na 7-segmentovku
 35 zobrazuj:
 36   mov A, R0
 37   movc A,@A+DPTR
 38   mov P2, A
 39   RET
 40 ; tabulka zobrazení na 7-segmentovce
 41 segment: db 11000000b ; 0
 42     db 11111001b ; 1
 43     db 10100100b ; 2
 44     db 10110000b ; 3 
 45     db 10011001b ; 4
 46     db 10010010b ; 5
 47     db 10000010b ; 6
 48     db 11111000b ; 7
 49     db 10000000b ; 8
 50     db 10010000b ; 9
 51 
 52 include delay12MHz.inc
 53 
 54 END
`--> stáhnout
hraciKostka.c
  1 /*
  2 * Soubor: hraci-kostka.c
  3 * Datum:  09.01.2012 10:21
  4 * Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 * Licence: GNU/GPL 
  6 * Úloha: 
  7 * Popis:  
  8 ****************************************************/
  9 #define _ISOC99_SOURCE
 10 #define _GNU_SOURCE
 11 #include <at89x52.h>
 12 
 13 /* ***************  Makra  ******************** */
 14 #define DISPLAY P2
 15 #define TECKA P2_7
 16 #define TLACITKO (P1_0 == 0)
 17 
 18 
 19 /* pole uložené v paměti programu představuje čísla na displayi */
 20 __code char segment[] = { 
 21   0b11000000,      //0
 22   0b11111001,      // 1
 23   0b10100100,      // 2
 24   0b10110000,      // 3 
 25   0b10011001,      // 4
 26   0b10010010,      // 5
 27   0b10000010,      // 6
 28   0b11111000,      // 7
 29   0b10000000,      // 8
 30   0b10010000      // 9
 31 };
 32 
 33 
 34 /****************************************************
 35 *        Hlavní program.
 36 ****************************************************/
 37 void main(void)
 38 {
 39   char cislo = 1;
 40 
 41   /* Pokud je stisknuté tlačítko, tak se v proměnné cislo
 42   * cykluje hodnota 1-6. Pokd tlačítko stisnuté není, 
 43   * hodnota proměnné cilo se zobrazuje na display.   */
 44   while (1) {
 45     if (TLACITKO) {
 46       DISPLAY = 0b01111111;
 47       cislo = cislo < 6 ? cislo + 1 : 1;
 48     } else {
 49       DISPLAY = segment[cislo];
 50     }
 51   }
 52 }
`--> stáhnout

Sem tam -- tlačítko podruhé

semTamTlac.c
  1 /*
  2 * Soubor: sem-tam.c
  3 * Datum:  02.01.2012 23:47
  4 * Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 * Licence: GNU/GPL 
  6 * Úloha:  Světlo se pohybuje doleva a doprava
  7 * Popis:  Tlačítka řídí rychlost.
  8 ****************************************************/
  9 #include <at89x52.h>
 10 #include <stdbool.h>
 11 
 12 #include "delay12MHz.h"
 13 
 14 
 15 /* **************************************************
 16 *        Hlavní program.
 17 ****************************************************/
 18 
 19 #define VLEVO 0
 20 #define VPRAVO 1
 21 // tlačítko, které zvyšuje rychlost
 22 #define TLPLUS (P1_0 == 0)
 23 // tlačítko, které snižuje rychlost
 24 #define TLMINUS (P1_1 == 0)
 25 // tlačítko, které zastavuje a spouští
 26 #define TLSTOP (P1_2 == 0)
 27 // (jak dlouho musím držet tlačítko, aby reagovalo) x 10 ms 
 28 #define DRZIM 10 
 29 
 30 
 31 /** Funkce se stará o zobrazování a prohozazování směru
 32 * pohybu světla 
 33 */
 34 void zobrazuj(void)
 35 {
 36   static bool smer = VPRAVO;
 37   static unsigned char svetlo = 0b10000000;
 38 
 39   /* sviť */
 40   P0 = ~svetlo;
 41   /* rotace */
 42   if (smer == VPRAVO) {
 43     svetlo = svetlo >> 1;
 44   } else if (smer == VLEVO) {
 45     svetlo = svetlo << 1;
 46   }
 47   /* prohození směru */
 48   if (svetlo == 128 || svetlo == 1) {
 49     smer = !smer;
 50   }
 51 }
 52 
 53 /** Funkce zobrazí na 7segmentu orientačí hodnotu rychlosti
 54 * (0 až 9)
 55 */
 56 
 57 void zobrazuj7(unsigned char cas)
 58 {
 59   /* pole uložené v paměti programu představuje čísla na displayi */
 60   __code char segment[] = { 
 61     0b11000000,      //0
 62     0b11111001,      // 1
 63     0b10100100,      // 2
 64     0b10110000,      // 3 
 65     0b10011001,      // 4
 66     0b10010010,      // 5
 67     0b10000010,      // 6
 68     0b11111000,      // 7
 69     0b10000000,      // 8
 70     0b10010000      // 9
 71   };
 72   P2 = segment[9 - (cas-1)/10 ];
 73 
 74 }
 75 
 76 /** Tato funkce se zpouští každých 10ms a kontroluje přidržení
 77 * tlačítek.
 78 */
 79 void kontrolujPlusMinus(unsigned char * cas)
 80 {
 81   static unsigned char indikatorPlus = 0;
 82   static unsigned char indikatorMinus = 1;
 83   static bool drzimPlus = false;
 84   static bool drzimMinus = false;
 85   // tlačítko PLUS
 86   if (TLPLUS) {
 87     drzimPlus = true;
 88     indikatorPlus++;
 89   } else {
 90     drzimPlus = false;
 91     indikatorPlus = 0;
 92   }
 93   if (indikatorPlus > DRZIM) {
 94     (*cas) = (*cas) <= 2 ? 2 : (*cas) - 1;
 95     indikatorPlus = 0;
 96   }
 97   // tlačítko MINUS
 98   if (TLMINUS) {
 99     drzimMinus = true;
 100     indikatorMinus++;
 101   } else {
 102     drzimMinus = false;
 103     indikatorMinus = 0;
 104   }
 105   if (indikatorMinus > DRZIM) {
 106     (*cas) = (*cas) >= 100 ? 100 : (*cas) + 1;
 107     indikatorMinus = 0;
 108   }
 109 }
 110 
 111 void main(void)
 112 {
 113   unsigned char cas = 50;
 114   unsigned char i;
 115   bool stop = false;
 116   bool stopPamet = false;
 117   for (;;) {
 118     if (!stop) {
 119       zobrazuj();
 120       zobrazuj7(cas);
 121       // realizuje zpoždění a zároveň kontroluje tlačítko
 122       for (i = 0; i < cas; i++) {
 123         delay_10m_x(1);
 124         kontrolujPlusMinus(&cas);
 125       }
 126     }
 127     // TLSTOP reaguje při uvolnění
 128     if (!TLSTOP && stopPamet) {
 129       stop = ! stop;
 130     } 
 131     stopPamet = TLSTOP;
 132   }
 133 }
`--> stáhnout

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net