Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

71/243

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK1-6

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Vzorkování
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Principy přenosu informací
Výsledky vzdělávání: Žák objasňuje princip vzorkování a upozorňuje na podmínky a korektního vzorkování
Klíčová slova: vzorkování, digitalizace signálu
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky

Vzorkování

Obsah:

  1. Úvod
  2. Frekvenční spektrum
  3. Šířka vzorkovacího impulzu
  4. Obnova původního signálu

Úvod

Analogový signál

Vzorkování je proces digitalizace signálu v čase. Spočívá v odebrání vzorků ze signálu v určitých předem stanovených časových okamžicích.

Vzorkovaný signál

Vzdálenost jednotlivých vzorků je konstantní a označuje se jako vzorkovací perioda $T_\mathrm{s}$.

Frekvence jednotlivých vzorků je

$$ f_\mathrm{s} = \frac{1}{T_\mathrm{s}} [\mathrm{Hz, s}]$$

Index s pochází z anglického sample – vzorek.

Frekvenční spektrum

Mějme analogový signál, jehož amplitudové frekvenční spektrum je omezené. Na obrázku vidíme analogový signál jehož frekvenční spektrum se pohybuje v rozmezí 5 Hz až 16 Hz. Tedy $f_\mathrm{min}=5\,\mathrm{Hz}$ a $f_\mathrm{max}=16\,\mathrm{Hz}$.

Analogový signál

Při vzorkování dochází ke kopírování spektra do vyšších kmitočtů. Vzorek je vlastně úzký obdélníkový impulz. Víme, že spektrum obdélníkového impulzu je nekonečně široké, proto i spektrum vzorkovaného signálu musí být nekonečně široké.

Vzorkovací kmitočet je $f_\mathrm{s} = 40\,\mathrm{Hz}$. Kopírování se děje zrcadlově a osou souměrnosti je vždy polovina vzorkovacího kmitočtu a její celistvé násobky. Tedy: $\frac{1}{2}f_\mathrm{s}$, $f_\mathrm{s}$, $\frac{3}{2}f_\mathrm{s}$, $2f_\mathrm{s}$,…

Vzorkovaný signál

Šířka vzorkovacího impulzu

Při ideálním vzorkování by se měla šířka vzorkovacího impulzu blížit k nule. Nic ale není ideální v reálném světě toho nelze dosáhnout. Obecně lze říci, že čím je vzorkovací impulz širší tím je větší útlum na vyšších kmitočtech.

Situaci ilustrují následující obrázky. Všimněte si prosím, že změna nastává i v oblasti původního spektra a při širokém vzorkovacím impulzu tedy dochází ke ztrátě informace.

šířka impulzu je ${1 \over 4 } T_\mathrm{s}$
1/4
šířka impulzu je ${1 \over 2 } T_\mathrm{s}$
1/4
šířka impulzu je ${3 \over 4 } T_\mathrm{s}$
1/4
šířka impulzu je $T_\mathrm{s}$
1/4

Obnova původního signálu

Bylo ukázáno, že při vzorkování se kopíruje spektrum s periodou $\frac{1}{2}f_\mathrm{s}$. Jestliže chceme obnovit původní signál stačí pomocí dolní propusti vybrat jen část spektra, která odpovídá původnímu signálu.

Mezní kmitočet obnovovací dolní propusti je tedy polovina vzorkovacího kmitočtu.

$$f_\mathrm{m} = { f_\mathrm{s} \over 2}$$


Python kód, který vytvořil obrázky:
Vzorkovani

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net