Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

77/250

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK2-2

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Princip ztrátové komprese dat
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Vrstvy protokolu TCP/IP
Výsledky vzdělávání: Žák objasňuje princip ztrátové komprese dat a ukazuje ho na konkrétních příkladech.
Klíčová slova: zdrojové kódování, komprese dat, ztrátová komprese dat, redundance, irelevance
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky, Wikipedia, Wikimedia Commons

Ztrátová komprese

Obsah:

  1. Kompresní poměr
  2. Ztrátová komprese
  3. Běžně používané kompresní formáty počítačových souborů

Kompresní poměr

Kompresní poměr je podíl velikosti nekomprimovaných (vstupních) dat ku velikosti komprimovaných (výstupních) dat. Například při kompresi souboru o velikosti 10MB do souboru s velikostí 2MB je poměr 10:2 = 5 (tj. poměr 5:1). Kompresní poměr je ovlivněn volbou kompresního algoritmu i typem komprimovaných dat.

Ztrátová komprese

Ztrátová komprese dat je založena na snížení tzv. irelevance (irelevantní znamená bezvýznamný, nepodstatný, vedlejší). To znamená, že z přenášených dat odstraníme informace, které jsou nedůležité.

Tento způsob komprese je často velmi výhodný protože vykazuje mnohem lepší kompresní poměr. Ztrátu některých informací vyvažuje velmi výrazné zmenšení objemu dat. Například video se komprimuje vždy ztrátově.

Pozor: Jedna a ta stejná informace může být v jednom případě velice důležitá, a v jiném úplně nepodstatná.

Zcela jinak budeme vnímat detaily na stejné fotografii zhotovené jednou na formátu $9\times{13}$ cm a podruhé na formátu $30\times40$ cm.

Při ztrátové kompresi se některé méně důležité informace nenávratně ztrácejí a z takto zkomprimovaných dat již nelze zrekonstruovat data původní.

Na následujících obrázcích je stejná fotografie JPEG. Velice zjednodušeně se dá říct, že tento formát slévá pixely podobné barvy do jedné oblasti.

_
Kvalita 90%. Velikost: 114 KB.

_
Kvalita 20%. Velikost: 17 KB.

_
Kvalita 7%. Velikost: 7,3 KB.

Princip činnosti

Po úvodním předzpracování se přeskupí a/nebo transformují data tak, aby bylo možno lehce oddělit důležité informace od nedůležitých. Nedůležité informace se pak potlačí mnohem více než důležité a nakonec se výsledek zkomprimuje některým z bezztrátových kompresních algoritmů.

Je nutné mít k dispozici, kvalitní psychovizuální nebo sychoakustický model, který určuje, jaká data mohou být potlačena nebo dokonce úplně odstraněna. Využívá se zde například:

Nedokonalost lidského zraku:
Lidské oko vnímá více detailů v jasu (tedy pomocí kontrastu) a méně v barvě. Rozlišuje jen omezený počet barev a odstínů šedi. Schopnost ostrého vidění závisí na intenzitě světla.
Nedokonalost lidského sluchu:
Pokud znějí dva tóny současně, může jeden z nich potlačit slyšitelnost toho druhého. Tato neschopnost slyšet oba současné tóny se nazývá frekvenční maskování. Podobně funguje tzv. časové maskování. Pokud po hlasitém tónu následuje stejný tón s menší hlasitostí, je jeho vnímání potlačeno.

| navigace |

Běžně používané kompresní formáty počítačových souborů

Pod pojmem soubor se v informatice rozumí pojmenovaná uspořádaná kolekce dat uložená na nějakém datovém médiu. Formát souboru pak udává, jak do něj data zakódovat a jak je číst. Přehled nejpoužívanějších formátů souborů podává následující tabulka.

Bezztrátová komprese Ztrátová komprese
Data ZIP, 7-zip, RAR, Gzip, bzip2
Obrázky TIFF, GIF, PNG JPEG, JPEG 2000
Zvuk FLAC MP3, WMA, Ogg Vorbis, AAC
Video MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Ogg

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net