Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

203/627

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK3-3

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Přehled základních příkazů systému Unix
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Operační systém Linux/Unix
Výsledky vzdělávání: Žák používá základní příkazy v unixovém shellu
Klíčová slova: Linux, Unix, shell, mv, cp, rm, ln, ls, mkdir, rmdir
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L
Zdroj: Vlastní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka českého uživatele

Základní příkazy

Na této stránce naleznete přehled základních příkazů. Pokud se chcete dozvědět víc podívejte se na seriál Unixové nástroje.

Obsah:

 1. Zápis cesty
 2. Výpis adresáře
 3. Vytvoření a odstranění adresáře
 4. Kopírování, mazání a přejmenovávání souborů
 5. Odkazy
 6. Další příkazy

Zápis cesty

V příkazech zapisujeme velice často cesty k souborům. Jako oddělovač adresářů se používá znak lomeno /. Například

/home/students/pepa
MojeData/soubor.txt

Cestu lze zapsat relativně, nebo absolutně.

Absolutní cesta
začíná vždy lomítkem a je vždy stejná. Například /usr/games/bombardier
Relativní cesta
nezačíná lomítkem a při jejím zápisu je vynechána část cesty, která odpovídá pracovnímu adresáři.
Pracovní adresář
je místo v adresářovém stromu, na kterém se zrovna shell nachází Pracovní adresář je klíčový pro zápis relativní cesty. Změna pracovního adresáře se provádí příkazem cd. Výpis pracovního adresáře zajistí program pwd.

Jako příklad uvedeme výpis adresáře s dokumentací k programu bombardier:

ls /usr/share/doc/bombardier/

Nyní změníme pracovní adresář a dokumentaci vypíšeme znovu:

cd /usr/share
pwd
  /usr/share
ls doc/bombardier
  copyright DEDICATION changelog.gz README

a dále

cd doc
pwd
  /usr/share/doc
ls bombardier
  copyright DEDICATION changelog.gz README

Všimněte si, že jak u příkazu ls, tak u příkazu cd je možné cestu zaspat jak relativně tak absolutně.

Pokud příkaz cd zavoláme bez parametrů, přepne nás vždy do našeho domovského adresáře.

cd
pwd
  /home/students/pepa

Příkaz cd - přepne do předchozího pracovního adresáře:

cd -
pwd
  /usr/share/doc
cd -
pwd
  /home/students/pepa

adresář . a ..

V každém (i prázdném) adresáři se nachází dva speciální adresáře . a ... Adresář .. odkazuje vždy do nadřazeného adresáře:

pwd
  /home/students/pepa
cd ../..
pwd
  /home

Adresář . odkazuje vždy aktuální adresář (sám na sebe). Hodí se například při zápisu cesty kopírovat nebo přesunout souboru do aktuálního adresáře:

pwd
  /home/students/pepa
cp /etc/fstab .

je stejné jako

cp /etc/fstab /home/students/pepa

Výpis adresáře

Výpis obsahu adresáře provádí program ls. Některé často používané volby:

Přepínače programu ls
Přepínač popis
-l dlouhý formát (anglicky long format).
-F přidá za jméno znak podle typu.
Hvězdičku * pro spustitelný soubor, lomítko / pro adresář, l pro symbolicky odkaz. Normálním souborům není přidáni nic.
-a zobrazí i soubory které začínají tečkou.
Soubory začínající tečkou jsou jinak považovány za skryté a nejsou vypisovány.
-R rekurzivně vypisuje i obsah podadresářů.
Například ls -R ~ vypíše všechny soubory v domovském adresáři.
-d vypíše informace o symbolickém odkazu nebo adresáři
namísto výpisu jeho obsahu nebo cíli odkazu.
-t seřadí výpis podle času poslední úpravy souboru.
-X seřadí výpis podle přípony souboru.
-h velikost se vypíše v lidsky čitelném formátu (např. 1K, 234M, 5G)
Výstup příkazu ls -l /tmp
drwx------ 2 pepa doma 4096 říj 7 18:54 mc-marek
-rw-r--r-- 1 pepa doma 577813 říj 11 15:03 mozilla.pdf
prw-r--r-- 1 pepa doma 0 říj 20 16:13 mypipe
lrwxrwxrwx 1 pepa roma 26 říj 15 20:50 pritn -> /etc/cups/ppd/tiskarna.ppd

Ve výpisu první znak udává druh souboru

d    adresář
- běžný soubor
l symbolický odkaz
p pojmenovaná roura
c znakové zařízení
b blokové zařízení
s socket

Dále je 9 znaků zobrazujících přístupová práva. Dále číslo udává počet jmen souboru. Dále jméno vlastníka pepa a skupiny vlastníků doma. Dále velikost souboru, datum poslední změny a nakonec jméno souboru.

Vytvoření a odstranění adresáře

Adresář lze vytvořit pomocí příkazu mkdir (make directory).

mkdir Documents
mkdir -p a/b/c

Příkaz rmdir (remove directory) adresář odstraní. Odstraní ale pouze prázdný adresář.

rmdir Documents
rmdir -p a/b/c

Pro odstranění neprázdného adresáře je třeba použít příkaz rm -R adresarPlnyDat.

Kopírování, mazání a přejmenovávání souborů

Pro kopírování slouží příkaz cp (copy), pro mazání rm (remove) a pro přejmenování nebo přesun mv (move). Všechny tyto programy mají několik společných přepínačů a chovají se podobně.

Přepínače programů cp, mv, rm
Přepínač popis
-v příkaz bude "ukecaný" a bude vypisovat co právě dělá
-i interaktivní – při přepisu/odstranění se bude ptát
-f (force) nebude se na nic ptát a bude přepisovat/odstraňovat
-R -r pracuje rekurzivně -- to znamená kopíruje/maže i všechny vnoře né soubory adresáře a podadresáře
Příklad použití příkazů cp, mv, rm
Příkaz popis
cp souborA cesta/nekde/souborB kopíruje souborA do souborB
cp souborA souborB cesta/k/cilovemu/adresari/ kopíruje souborA a souborB do cílového adresáře
mv soubor cilovy/adresar/ přesune soubor z pracovního adresáře do cílového adresáře
rm souborA souborB cesta/souborC vymaže soubory A,B,C
rm -R adresar smaže celý adresář včetně všeho, co je uvnitř
cp -R cesta/adresar cilove/umisteni unmisteni existuje, takže adresar bude nakopírován do umisteni
cp -R adresar umisteni/noveJmeno noveJmeno neexistuje, takže adresar bude nakopírován do umisteni pod jménem noveJmeno.

Odkazy

V operačním systému Unix rozlišujeme pevné odkazy -- hardlink a symbolické odkazy -- symlink. Pro jejich vytvoření se používá příkaz ln.

Pevný odkaz přidává další jméno, pomocí kterého můžeme k souboru přistoupit. Metadata o souboru jsou uložena v tzv. i-uzelu. Mimo jiné i-uzel obsahuje počet odkazů na daný soubor. Jestli-že je vytvořen nový pevný odkaz zvětší se počet odkazů o jeden.

Pevný pevný odkaz na adresář může vytvořit jen superuživatel root.

Vytvořením symbolického odkazu dojde ke vzniku nového souboru s vlastním i-uzlem, který ukazuje na jiný soubor nebo adresář. Cesta k souboru, na který symlink ukazuje může být absolutní nebo relativní. Pro vytvoření symbolického odkazu je třeba k příkazu ln přidat parametr -s.

Informace o odkazech si můžeme prohlédnou pomocí příkazu ls -l

$ ls -l muj_adresar
celkem 28K
-rwxr-xr-x 1 marek marek 406 lis 3 18:20 index.pl*
lrwxrwxrwx 1 marek marek  15 úno 21 2013 kontext.menu -> ../kontext.menu
-rw-r--r-- 1 marek marek 7,4K lis 14 11:11 obsah.mdwn
-rw-r--r-- 1 marek marek 13K lis 7 21:01 tisk.html

V druhém sloupci výpisu vidíme číslo 1. To říká, že na daný soubor existuje jen jeden odkaz -- má jen jedno jméno. Soubor kontext.menu je symbolický odkaz a ve výpisu je patrné, na jaký soubor ukazuje.

Nyní vytvoříme jeden pevný a jeden symbolický odkaz pro soubor tisk.html

$ ln tisk.html print.html
$ ln -s print.html sajtna

... a můžeme se podívat co se stalo. Přepínač -i příkazu ls vypisuje číslo i-uzlu.

$ ls -li
celkem 48K
96479118 -rwxr-xr-x 1 marek marek  406 lis 3 18:20 index.pl*
96478792 lrwxrwxrwx 1 marek marek  15 úno 21 2013 kontext.menu -> ../kontext.menu
96473567 -rw-r--r-- 1 marek marek 8997 lis 14 11:22 obsah.mdwn
96479327 -rw-r--r-- 2 marek marek 12428 lis 7 21:01 print.html
96479361 lrwxrwxrwx 1 marek marek  10 lis 14 11:20 sajtna -> print.html
96479327 -rw-r--r-- 2 marek marek 12428 lis 7 21:01 tisk.html
-rw-r--r-- 2 marek marek 13K lis 7 21:01 tisk.html

Vidíme, že soubor tisk.html a souboru print.html mají počet jmen 2 a číslo jejich i-uzlu je stejné.

Další příkazy

Pokud váz zajímá více, podívejte se na Seznam unixových utilit a na seriál Unixové nástroje.

Zde je seznam těch nejvíce používaných:

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net