Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

107/256

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK3-11

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: První kroky v OS Debian GNU/Linux
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Operační systém Linux/Unix
Výsledky vzdělávání: Žák samostatně (de)instaluje softwarové balíčky v Debian GNU/Linux, nastavuje síťové rozhraní
Klíčová slova: Linux, Unix, aptitude, instalace software
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L
Zdroj: Vlastní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka českého uživatele

Instalace software a nastavení sítě

Obsah:

 1. Instalace software
 2. Nastavení sítě

Tento text předpokládá, že každý máte nainstalovaný svůj vlastní počítač s Linuxem. Používáme distribuci Debian GNU/Linux a postupy zde popsané jsou většinou aplikovatelné jen v této distribuci nebo v distribucích, které jsou z Debianu odvozené (například Ubuntu).

Instalace software

Programy a knihovny, které programy používají do sebe musí zapadat. Linuxové distribuce používají pro správu software tzv. balíčkovací systém.

V praxi to vypadá tak, že software leží někde na Internetu. Pokud chce uživatel software instalovat:

 1. Stáhne databázi dostupného software.
 2. Vybere program, který chce instalovat.
 3. Balíčkovací systém vyřeší závislosti a zajistí, aby byly nainstalovány i potřebné knihovny. Také kontroluje zda instalace nového software neporuší funkčnost software již instalovaného a pokud je to možné nabídne řešení.
 4. Proběhne instalace a někdy i automatická konfigurace software.

Pro jeden balíčkovací systém systém může existovat více obslužných programů, které s ním pracují. Nejznámější je asi apt-get nebo Synaptic. My budeme používat program aptitude. Ten lze používat interaktivně nebo dávkově.

Zdroje software

Nejprve je třeba určit odkud z Internetu se bude software stahovat. Každá distribuce má své vlastní tzv. zdroje. Zdroje většinou pochází od autora distribuce, ale mohou být i neoficiální. Seznam zdrojů je v souboru /etc/apt/sources.list.

#deb file:///storage/debian/ jessie main contrib non-free

deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ jessie main

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main

deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ jessie-backports main
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ jessie-backports main

#### backports
#deb http://debian.sh.cvut.cz/debian-backports jessie-backports main
#deb http://backports.debian.org/debian-backports jessie-backports main

# Debian multimedia
deb   http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free
deb-src http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free

# Mamut
deb http://mamut.spseol.cz/debs jessieports main

`--> stáhnout

Dávkový režim programu Aptitude

aptitude update
aktualizuje seznam dostupných balíků (znovu stáhne všechny zdroje).
aptitude safe-upgrade
Aktualizuje instalované balíky na jejich nejnovější verze. Žádné instalované balíky, pokud ovšem nejsou zbytečné, nebudou odstraněny.
aptitude full-upgrade
Aktualizuje instalované balíky na jejich nejnovější verze a podle potřeby doinstaluje nebo odstraní některé balíky. Tento příkaz je méně konzervativní než safe-upgrade a je pravděpodobné, že vykoná i nějaké nechtěné akce. Na druhou stranu umí aktualizovat i balíky, které safe-upgrade nezvládá.
aptitude install <BALICEK>
Instaluje jeden nebo více balíků.
aptitude remove <BALICEK>
Odstraní jeden nebo více balíků.
aptitude purge <BALICEK>
Odstraní jeden nebo více balíků včetně jejich konfiguračních souborů.

... a je to ještě mnohem víc: man aptitude

# aptitude update
# aptitude safe-upgrade
# aptitude full-upgrade
# aptitude install mc nmap

Interaktivní práce s programem Aptitude

Program aptitude má textová uživatelské rozhraní a je možné ho používat interaktivně. Spustí se příkazem aptitude bez parametrů.

Klávesové zkratky
Ctrl+T nebo F10    vstup do menu
u aktualizuje seznam dostupných balíků
U označí k aktualizaci všechny balíky, které lze aktualizovat
+ plus označí balík k instalaci
- mínus označí balík k odstranění
_ podtržítko označí balík pro odstranění včetně konfiguračních souborů
g provede instalaci nebo odstranění označených balíků
Enter rozbalí nebo zabalí skupinu balíků, zobrazí podrobnosti o balíku
[ Rozbalí skupinu balíků a všechny její podskupiny.
] Sbalí skupinu balíků a všechny její podskupiny.
/ lomítko Spustí hledání.
n Zopakuje poslední hledání.
N Zopakuje poslední hledání, ovšem v opačném směru.
Ctrl+U Vrátí zpět poslední akci (nebo množinu akcí).
q Zavře aktuální pohled (panel).
Q Ukončí program.

Nastavení sítě

Pro připojení počítače do sítě je třeba správně nastavit:

Nastavení se provádí v souboru /etc/network/interfaces. Detaily konfigurace můžete zjistit v manuálové stránce interfaces.

Každé síťové rozhraní má své jméno. V našem případě se bude nejpravděpodobněji jmenovat eth0

Soubor /etc/network/interfaces může vypadat asi takto:

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

`--> stáhnout

Pro editaci tohoto konfiguračního souboru budeme potřebovat textový editor. Jedním z textových editorů s poměrně intuitivním ovládáním je mcedit

# mcedit /etc/network/interfaces

Rozhraní pojmenované lo je loopback. Rozhraní eth0 je v toto chvíli nastaveno, aby přijímalo konfiguraci sítě z DHCP serveru. Pro naše potřeby je ale nutné konfiguraci změnit a zadat parametry připojení přímo do konfiguračního souboru.

Natavení pro eth0 bude potom vypadat takto:

allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
  address 172.16.6.200
  netmask 255.255.0.0
  gateway 172.16.0.1

`--> stáhnout

Ještě je třeba nastavit DNS server v souboru /etc/resolv.conf. Stačí jediný řádek:

nameserver 172.16.0.100

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net