Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

87/213

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK1-13

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Spojování optických vláken
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Principy přenosu informací
Výsledky vzdělávání: Žák popisuje úskalí spojování opt. vláken a metody jak se těmto úskalím vyhnout
Klíčová slova: optická vlákna, svařování, optické spojky
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky, Wikipedia, Wikimedia Commons, YouTube.com

Komunikace pomocí optických vláken IV

Obsah:

  1. Numerická apertura
  2. Spojování optických vláken
  3. Optické spojky
  4. Optické konektory
  5. Svařování optických vláken

Numerická apertura

Ne všechno světlo, které dopadá na začátek optického vlákna se jím šíří. Pokud je úhel dopadu příliš velký světlo nebude uvnitř jádra úhel dopadu dostatečný pro to aby nastal úplný odraz a světlo se vláknem dál nešíří.

Schopnost vlákna po pojmout světlo z různých směrů se nazývá Numerická apertura. Ta se vypočítá jako sinus maximálního úhlu dopadu, který se ještě vláknem šíří.

$$\mathrm{NA} = \sin \theta$$

Spojování optických vláken

Při spojování optických vláken můžeme využít konektory, spojky a sváry. Konkrétní způsob spojení potom závisí na dané situaci a také na hardwarovém vybavení technika. Ve své podstatě jsou ale všechny tři způsoby velice podobné a několik základních požadavků musí být splněno vždy:

Hladký povrch

Pokud je povrch konec vlákna drsný, nebo pokud na něm jsou nějaké nečistoty dochází k Difúznímu odrazu. V důsledku toho jsou původně rovnoběžné paprsky světla rozptýleny.

Povrch vlákna je nutné mít co nejhladší a nejrovnější. Proto se používají lámačky a leštičky případně mikroskop, který nečistotu na povrchu vlákna odhalí.

Fresnelův odraz

Kromě toho i na hladkých plochách dochází k tomu, že část světla projde rozhraním, ale část světla se odrazí spět ke zdroji.

Pokud světlo dopadá na rozhraní kolmo, můžeme relativní množství odraženého světla vypočítat následujícím vztahem:

$$R=100 \% \cdot \frac{(\frac{n_2}{n_1}-1)^2}{(\frac{n_2}{n_1}+1)^2} $$

$n_1$ je index lomu prostředí ze kterého se světlo šíří
$n_2$ je index lomu prostředí do kterého se světlo šíří

Podobně vzniknou ztráty fresnelovým odrazem pokud mají jádra optických vláken rozdílný index lomu. Takto vzniklý útlum můžeme vypočítat vztahem:

$$a_{dB} = 10 \log \left( 1 - \frac{(n_1-n_2)^2}{(n_1+n_2)^2}\right)$$

kdy $n_1$ a $n_2$ jsou indexy lomu jader vláken.

Ztráty průřezem jádra

Ztráty odchylkou os

Ztráty úhlovou odchylkou os

Optické spojkyOptické konektory

http://opte.imatte.cz/teorie/opticke-vlakna/12-konektory

Svařování optických vláken

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net