Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

103/281

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK1-18

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Druhy šíření elmag. vln
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Principy přenosu informací
Výsledky vzdělávání: Žák vyjmenovává jednotlivé druhy šíření elmag. vln a jím příslušející vlnové délky
Klíčová slova: elmag. vlna, přímá vlna, povrchová vlna, ionosférická vlna
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky, Wikipedia, Wikimedia Commons

Šíření elektromagnetických vln

Všude tam, kde je potřeba přenášet informace na delší vzdálenost nebo tam, kde je obtížné natahovat nějaké přenosové médium (např. vodiče nebo optické vlákno) je vhodné přenášet informace bezdrátově pomocí elektromagnetických vln. Elektromagnetické vlny se šíří volným prostorem, a proto žádné přenosové médium nepotřebují.

výhody:
Nepotřebujeme přenosové médium.
Vysílač i přijímač mohou být mobilní.
.............
nevýhody:
Snadné rušení
Snadná odposlouchatelnost
.............

Představme si velký deskový kondenzátor, jehož desky budeme oddalovat. Elektrické siločáry se uzavírají větším a větším prostorem -- část elektromagnetické energie se odpoutá a šíří se volným prostorem.

Účinné vyzařování elektromagnetické energie zajišťují antény.

Energie se šíří volným prostorem pomocí elektromagnetických vln. Elektrická a magnetická složka elektromagnetické vlny jsou navzájem kolmé.

_

_

Rychlost šíření elektromagnetických vln jen dána vlastnostmi prostředí. Tj. permitivitou a permeabilitou.

$$v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r\mu_0\mu_r}}$$

Ve vakuu se vlny šíří rychlostí světla

$$c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$$

Úkol

$$\varepsilon_0 =$$

$$\mu_0 =$$

Elektromagnetické vlny se šíří podle Huygensova principu v kulových vlnoplochách. Každý bod vlnoplochy se přitom stává dalším elementárním zdrojem vlnění. Vlnění z jednotlivých elementárních zdrojů se přitom skládá a navzájem ruší ve všech směrech kromě směru šíření.

_

Výsledkem je, že pokud se objeví překážka, znemožní šíření vlny od některých elementárních zdrojů a vlnění se kolem překážky ohýbá.

Čím je větší vlnová délka, tím lépe se vlna ohýbá kolem překážek.

$$ \lambda = \frac{v}{f}\ , \mathrm{[m;m\cdot{}s^{-1},Hz]}$$

_

Šíření elektromagnetických vln se děje následujícími způsoby:

  1. Přímá vlna
  2. Povrchová vlna
  3. Ionosférická vlna
Zkratka Frekvence Šíření Použití
Velmi dlouhé vlny VDV $3\,kHz$ -- $30\,kHz$ povrchová vlna stovky km, ionosférická vlna tisíce km námořní navigace
Dlouhé vlny DV $150\,kHz$ -- $300\,kHz $ povrchová vlna stovky km rozhlasové vysílání
Střední vlny SV $300\,kHz$ -- $1,{}6\,MHz$ povrchová vlna stovky km, podmínky pro šíření ionosférickou vlnou nastávají jen v noci rozhlasové vysílání
Krátké vlny KV $3\,MHz$ -- $30\,MHz$ povrchová vlna desítky km, ionosférickou vlnou se šíří několika násobným odrazem po celé zeměkouli rozhlasové vysílání, vysílačky, dálkové spoje
Velmi krátké vlny VKV $30\,MHz$ -- $300\,MHz$ jen přímá vlna, šíří se na přímou viditelnost, projevují se stíny stereofonní rozhlasové vysílání

Úkol

Zamyslete se nad tím, proč se kvalitní stereofonní rozhlasové vysílání provozuje na vlnových délkách, které se tak špatně šíří.

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net