Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

109/199

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK2-16

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Jak funguje asymetrická šifra a elektronický podpis
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Vrstvy protokolu TCP/IP
Výsledky vzdělávání: Žák popíše popíše základní rozdíl a funkci symetrické a asymetrické šifry
Klíčová slova: symetrická a asymetrická šifra, Alice, Bob
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky, Wikipedia, Wikimedia Commons

Šifrování a elektronický podpis I

Obsah:

  1. Symetrická kryptografie
  2. Asymetrická kryptografie

Šifrování dat je proces, kterým se nezabezpečená data převádí za pomoci kryptografie na data šifrovaná. Šifrovaná data jsou čitelná pouze pro majitele dešifrovacího klíče.

Šifrování dat slouží k jejich ochraně proti nežádoucímu zjištění cizí osobou a uplatňuje se při ukládání dat i při jejich přenosu včetně telekomunikace.

Kryptografii můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin:

Obě skupiny použivají při šifrování tzv. klíč. Jedná se vždy o velké náhodné číslo. Nedostatečné přítomnost náhody při generování klíče může vést až k prolomení šifry. Proto je nezbytné, aby pro jejich generování byl použit zdroj skutečně náhodných čísel. Tímto zdrojem může v praxi být například anténa zachytávající atmosferický šum připojená na A/D převodník nebo snímání náhodných pohybů myši uživatele kryptografického programu.

Symetrická kryptografie

Symetrická šifra, někdy též nazývaná konvenční, je šifrovací algoritmus, který používá k šifrování i dešifrování jediný klíč. Klíč je stejný na obou dvou stranách komunikačního kanálu.

_

_

Podstatnou výhodou symetrických šifer je jejich nízká výpočetní náročnost a z toho vyplývající vysoká rychlost zpracování. Asymetrické algoritmy pro šifrování s veřejným klíčem můžou být i stotisíckrát pomalejší.

Na druhou stranu velkou nevýhodou je nutnost sdílení tajného klíče, takže se odesilatel a příjemce tajné zprávy musí předem domluvit na tajném klíči. To může být v mnoha případech velice obtížené nebo i nemožné.

Asymetrická kryptografie

Základem pro asymetrickou Kryptografii je dvojice komplementárně spojených klíčů, která se označuje jako Keypair. Jeden klíč je označován jako veřejný -- public key, druhý jako soukromý -- privat key. Jak názvy napovídají veřejný klíč je určen k distribuci dalším uživatelům kryptografického systému. Oproti tomu soukromý klíč je tajný, jeho majitel ho musí pečlivě střežit a jeho odhalení by vedlo k prolomení šifry.

Platí následující: To co jeden z klíčů zašifruje to rozšifruje pouze ten druhý.

_

Názvosloví

Většinou se nepoužívá pojem veřejný a soukromý klíč, ale používá se dvojice pojmů klíč a certifikát.

Šifrování zpráv

Šifrování pomocí veřejného klíče neboli asymetrická kryptografie bývá někdy přirovnávána k poštovní schránce. Kdokoli může dopis hodit do schránky, ale existuje pouze jedna osoba, která má od schránky klíč, aby poštu vytáhla a přečetla.

Komunikaci ukážeme na příkladu Boba a Alice. Pokud Bob posílá zprávu Alici, zašifruje ji Aliciným veřejným klíčem. Veřejný klíč je veřejně k dispozici, proto nemá Bob problém ho získat. Tuto zprávu může dešifrovat pouze Alice, protože jen ona vlastní příslušný soukromý klíč, kterým lze zprávu dešifrovat.

_

Elektronický podpis

U elektronického podpisu je problém opačný: Požadujeme, aby Alice svým podpisem potvrdila, že tuto zprávu psala opravdu ona -- to udělá svým soukromým klíčem. Ale každý, kdo má Alicin veřejný klíč může pravost podpisu ověřit.

_

Šifrování a podpis

Oba úkony (šifrování a podepisování) lze spojit do jednoho systému:

_

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net