Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

97/229

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK3-7

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Správa sezení a plánované spouštění procesů
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Operační systém Linux/Unix
Výsledky vzdělávání: Žák naplánuje spouštění programu na určený čas, ovládá program screen
Klíčová slova: Linux, Unix, shell, at, cron, screen
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L
Zdroj: Vlastní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka českého uživatele

Plánované spouštění programů a správce sezení

Obsah:

 1. Skupiny procesů
 2. Atd
 3. Crond
 4. Sezení

Skupiny procesů

Každý proces je vytvořen jako potomek svého rodiče. Procesy jsou na sobě závislé a tvoří skupiny. Například program man běží v shellu a zároveň používá program less. V následujícím příkladu vidíme ve sloupci PPID PID rodičovského procesu a ve sloupci PGRP PID vedoucího skupiny.

Jestli-že bude z jakéhokoliv důvodu rodičovský proces ukončen, budou s ním ukončeni i všichni jeho potomci.

$ ps -u marek --forest -o tty,pid,ppid,pgrp,comm
TT   PID PPID PGRP COMMAND
tty2 27603 2941 27603 zsh
tty2 27737 27603 27737 \_ ps
tty1 27562 2940 27562 zsh
tty1 27577 27562 27577 \_ man
tty1 27588 27577 27577   \_ less

Pokud požadujeme, aby byl proces nezávislý na svém rodiči a aby byl sám vedoucím skupiny spustíme ho na pozadí (pomocí metaznaku &) nebo použijeme program nohup.

$ zalohujDATA &
$ exit
..... 
..... na jiném terminálu
$ ps -u marek --forest -o tty,pid,ppid,pgrp,comm
TT   PID PPID PGRP COMMAND
tty2 27603 2941 27603 zsh
tty2 27737 27603 27737 \_ ps
tty1 27562 2940 27562 zsh
tty1 27577 27562 27577 \_ man
tty1 27588 27577 27577   \_ less
?   27941   1 27941 zalohujDATA

Nyní se může uživatel odhlásit a program zalohujDATA poběží dál.

Atd

V operačním systému Unix lze spuštění procesu naplánovat. K jednorázovému naplánování spuštění procesů slouží systémová služba atd. Uživatelský obslužný program se jmenuje at

Syntaxe programu at může obecně vypadat takto

at ČAS DATUM + PŘÍRŮSTEK
ČAS lze specifikovat jako
dvojtečkou oddělené hodiny a minuty ve 24-hodinovém formátu nebo midnight, noon, teatime (4pm).
DATUM lze specifikovat jako
den v týdnu zapsaný pomocí anglických zkratek (Sun,Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat)
DEN.MESIC
DEN.MESIC.ROK
pokud datum není uvedeno program kalkuluje s aktuálním datem
PŘÍRŮSTEK
se zapisuje jako počet jednotek: minutes, hours, days, weeks, months, years
at 9:45 26.3.2056      26. března 2056
at tomorrow + 1 hours zítra o hodinu později
now + 2 weeks za dva týdny
13:10 + 20 minutes ve 13:30

Například:

$ at now + 20 minute
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> du -sh ~
at> df -h /home     
at> ^D (zadávání ukončím pomocí Ctrl+D)
job 12 at Wed Nov 27 11:33:00 2013

V 11:33 se úloha spustí. A vypíše se (du) místo, které na disku zaujímá můj domovský adresář a (df) obsazené místo na svazku /home.

V předchozí odstavci bylo použito sloveso vypíše se. Zbývá ale vyřešit problém kam se vypíše. Uživatel může být přihlášen několikrát, nebo nemusí být přihlášen vůbec. Standardní výstup naplánované úlohy se proto zašle do e-mailové schránky uživatele. Automaticky se předpokládá, že uživatel má na sytému lokální e-mailovou schránku nebo že je mu lokální pošta přeposílána.

Crond

Systémová služba Cron slouží k opakovanému spouštění procesů vždy ve stanovený čas.

Časy spouštění programů se zapisují do tabulky:

# * * * * * command to execute
# ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
# │ │ │ │ │
# │ │ │ │ │
# │ │ │ │ └───── den v týdnu (0 - 7) (0 i 7 je neděle)
# │ │ │ └────────── měsíc (1 - 12)
# │ │ └─────────────── den v měsíci (1 - 31)
# │ └──────────────────── hodina (0 - 23)
# └───────────────────────── minuta (0 - 59)

Například:

* * * * * command spustí příkaz každou minutu
15 0 * * 1 command spustí příkaz vždy v pondělí 15 minut po půlnoci
40 8,9,10 * * * command spustí příkaz 3x denně: 8:40, 9:40, 10:40
40 8-10 * * * command spustí příkaz 3x denně: 8:40, 9:40, 10:40
*/20 * * * * command příkaz se spustí každých 20 minut
30 15 5,10,15,20,25,30 * *   každý 5., 10., 15., 20., 25. a 30. den v měsíci vždy v 15:30
30 15 5-31/5 * * každý 5., 10., 15., 20., 25. a 30. den v měsíci vždy v 15:30

Uživateli slouží pro obsluhu program crontab s následujícími parametry

-l   vypíše tabulku
-r vymaže tabulku
-e edituje tabulku v textovém editoru, uživatel nastavuje editor v proměnně prostředí EDITOR
$ echo $EDITOR
vim
$ EDITOR=mcedit
$ echo $EDITOR
mcedit
$ crontab -e

Sezení

Existují speciální programy, které jsou označovány jako terminal multiplexer. Jejich zástupcem může být oblíbený program GNU Screen.

Umožňuje uživatelům přistupovat k několika terminálovým sezením uvnitř jediného okna terminálu či vzdáleného terminálového sezení. To je užitečné pro práci s více programy z příkazové řádky a pro oddělení programů od unixového shellu, který program spustil.

Dá se říci, že se jedná o textovou verzi správce oken nebo o umístění virtuálních terminálů do libovolného přihlášeného sezení. Je to obal, který umožňuje běh několika textových programů zároveň a dovoluje uživateli efektivně používat programy v jediném rozhraní.

Program také umožňuje nechat běžet několik interaktivních programů a přitom nebýt přihlášen. Nebo programy spustit, odhlásit se, potom se opět přihlásit a pokračovat v rozdělané práci.

Program spustíme příkazem

$ screen

Po úvodní obrazovce se spustí uživatelský shell a program screen není na první pohled vidět. Všechny klávesové zkratky a začínají kombinací Ctrl+A a za ním následuje stisk další klávesy (nebo kombinace).

Ctrl+A ?
Vypíše nápovědu.
Ctrl+A C
Vytovoří nové okno. V každém okně může běžet jiný program
Ctrl+A N Ctrl+A P
Cykluje mezi otevřenými okny
Ctrl+A Ctrl+A
Cykluje mezi dvěma naposledy otevřenými okny
Ctrl+A "
Vyvolá (interaktivní) seznam oken
Ctrl+A Shift+A
Přejmenuje aktuální okno
Ctrl+A 0 či Ctrl+A 1 či Ctrl+A 2 či ...
Přepne na okno číslo 0 či 1 či 2 atd.
Ctrl+A Shift+S
Rozdělí okno horizontálně na dva regiony.
Ctrl+A |
Rozdělí okno vertikálně na dva regiony.
Ctrl+A X
Zruší aktuální region.
Ctrl+A TAB
Přepne na následující region.
Ctrl+A [ či Ctrl+A Ctrl+[ či Ctrl+A ESC
zapne "copy/scrollback" mód. V tomto módu se lze pohybovat pomocí šípek, kláves jhkl, PageUp, PageDown atd. Stiskem mezerníku můžeme označovat text. Označení textu se ukončí opět mezerníkem. Text je uložen ve schránce. Tento mód lze ukončit i bez nezenrníku pomocí ESC.
Ctrl+A ]
Vloží text ze schránky.
Ctrl+A d
Odpojí okno. Screen stále běží, ale uživatel se od něj odpojil. Nyní se může uživatel odhlásit; programy spuštěné ve screenu poběží dál. Uživatel se může například přesunout k jinému počítači. Po opětovném přihlášení (například pomocí SSH) se může uživatel znovu připojit příkazem screen -r.
$ screen -r

Screen není jediným zástupcem svého druhu. Já mám například rád program tmux: http://www.root.cz/clanky/okna-v-terminalu-pomoci-tmux/.

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net