Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

82/209

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK3-13

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Pokročilé vlastnosti SSH
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Operační systém Linux/Unix
Výsledky vzdělávání: Žák se přihlásí ke vzdálenému uživatelskému účtu, přenese na vzdálený počítač soubory pomocí SSH, vytvoří SSH tulen
Klíčová slova: Linux, Unix, SSH tunel, SSH klíč
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L
Zdroj: Vlastní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka českého uživatele

Secure Shell II

Obsah:

 1. Pohodlíčko
 2. Provádění vzdálených příkazů
 3. SSH jako roura
 4. SSH tunel

Pohodlíčko

Aby nebylo nutné stále znovu a znovu zadávat heslo, je možné ověřovat identitu pomocí klíče (souboru, uloženého na disku). Celý proces autentizace je založen na asymetrické kryptografii. Nejprve je nutné vygenerovat si keyPair. To udělá příkaz ssh-keygen.

user@pc:~$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/m/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/m/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/m/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
61:07:e5:02:3f:2c:68:61:2e:fd:ba:e7:b4:45:6a:25 user@pc
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|  o . ...   |
|  + o + o    |
| . = . B o   |
|  o . o =    |
|   E S    |
|   . =     |
|  . + .    |
|   +.o     |
|  .oo     |
+-----------------+

Program se nejprve ptá na umístění klíče a poté na passphrase. Vzniknou dva soubory -- privátním klíčem a veřejným klíčem (veřejný klíč má příponu .pub). Veřejný klíč ne nutné přenést na server a uložit ho do souboru ~/.ssh/authorized_keys vzdáleného uživatele. To je možné provést složitě jednoduchými příkazy:

user@pc:~$ scp ~/.ssh/id_rsa.pub uzivatel@pocitac.nekde.dalelo.tld:/tmp
user@pc:~$ ssh uzivatel@nekde.dalelo.tld


uzivatel@daleko:~$ mkdir ~/.ssh
uzivatel@daleko:~$ cat /tmp/id_rsa.pub >>~/.ssh/authorized_keys

... nebo jednoduše složitým příkazem (viz SSH jako roura):

user@pc:~$ ssh <~/.ssh/id_rsa.pub uzivatel@nekde.dalelo.tld "mkdir ~/.ssh; cat >>~/.ssh/authorized_keys"

V souboru ~/.ssh/authorized_keys může být klíčů i víc. Na každém řádku jeden.

Pokud jste při tvorbě klíče zadali prázdné passphrase je možné hlásit se bez hesla. Důrazně ale doporučuji passphrase zadat. Lze totiž použít program ssh-agent a passphrase zadávat pouze jednou.

Úkol

Provádění vzdálených příkazů

Programu ssh můžeme jako parametr předat příkaz, který se má na vzdáleném počítači spustit;

ssh uzivatel@nekde.dalelo.tld prikaz

Vytvoří se SSH spojení, na vzdáleném počítači se spustí příkaz a jeho výstup se zobrazí na lokálním terminálu. Jakmile je příkaz ukončen SSH spojení se ukončí.

Například pokud bychom chtěli zjistit čas na vzdáleném počítači:

user@pc:~$ ssh uzivatel@nekde.dalelo.tld date
Ne led 5 19:47:09 CET 2014
user@pc:~$ 

Pokud je potřebné spustit více příkazů je nutné je oddělit středníkem. Protože ale středník má nabýt svého významu až na vzdáleném počítači je nutné aby se choval jako běžný znak a nikoli metaznak. Proto dáme příkaz do uvozovek.

user@pc:~$ ssh uzivatel@nekde.dalelo.tld "hostname; echo --------; date;" 
nekde.daleko.tld 
--------
Ne led 5 19:51:07 CET 2014
user@pc:~$ 

SSH jako roura

SSH lze použít jak rouru pro datový proud mezi dvěma systémy.

Například:

user@pc:~$ ssh <lokalni_soubor uzivatel@nekde.dalelo.tld "mkdir ~/test; cat >>~/test/vzdaleny_soubor"
 1. Na vstup programu ssh přijde soubor lokalni_soubor,
 2. ssh ho přenese na vstup vzdáleného programu cat,
 3. vzdálený program cat uloží obsah lokálního souboru na konec vzdáleného souboru,
 4. program mkdir přenos neovlivní, protože ten nečte standardní vstup.

SSH tunel

Pomocí SSH je možné vytvářet šifrované kanály:

$ ssh -N -L 8008:localhost:80 borec@hroch.spseol.cz

Tento příkaz provede spojení uživatele borec ne server hroch.spseol.cz a propojí vzdálený port 80 s lokálním portem 8008. Nenechte se zmást hostitelským jménem localhost to se bere z pohledu vzdáleného počítače a uvedený příkaz má stejný efekt jako

$ ssh -N -L 8008:hroch.spseol.cz:80 borec@hroch.spseol.cz

Parametr -N říká, že se nemá spouště žádný příkaz, tedy ani shell a jen se vytvoří tunel.

V tuto chvíli můžete zadat do prohlížeče adresu http://localhost:8008/~nozka/hroch a můžete se přesvědčit, že požadavky, které přichází na lokální port 8008 jsou přeposílány na vzdálený port 80. Vtip je v tom, že toto spojení je šifrované.

Konfigurace přesměrování portů v programu PuTTY.
putty

K čemu je to dobré?

Představme si následující modelovou situaci: Jste připojení k Internetu z některé veřejné sítě například ve škole nebo v kavárně. Z bezpečnostních důvodů je zde ale zakázán port 25 a vy potřebujete nutně odeslat e-mail. (Důrazně žádám všechny šťouraly, kteří chtějí namítat, že mám použít web-mail, aby nic neříkaly.)

student@skola:$ ssh -N -L 3000:smtp.mujposkytovatel.cz:25 borec@pc.doma.tld

Vytvoří se spojení mezi lokálním počítačem a pc.doma.tld. Lokální port 3000 bude přesměrován na port 25 počítače smtp.mujposkytovatel.cz skrze pc.doma.tld. Nyní je možné odeslat e-mail na lokální port 3000.

K čemu je to dobré? II

Pro větší názornost ještě jeden příklad: Máte malou domácí síť ve které je několik počítačů a vy na ně potřebujete vzdáleně přistupovat (například ze školy), ale máte jen jednu veřejnou IP adresu a proto je z Internetu dostupný je jeden počítač (pc.doma.tld).

Pokud se chci připojit pomocí SSH (port 22) na počítač, který má ve vnitřní síti adresu 192.168.68.1 spustím příkaz:

student@skola:$ ssh -N -L 4000:192.168.68.1:22 borec@pc.doma.tld

Poté je možné připojit se na tento počítač na lokálním portu 4000 příkazem

student@skola:$ ssh -p 4000 uzivatel@localhost 

Pokud bych požadoval, připojit se na vzdálenou plochu Windows stanice (port 3389) na počítači s vnitřní IP adresou 192.168.68.2 spustím příkaz:

student@skola:$ ssh -N -L 5000:192.168.68.2:3389 borec@pc.doma.tld

Na vzdálenou plochu se nyní můžu připojit na lokálním portu 5000 například takto:

student@skola:$ rdesktop -u Aministrator localhost:5000

Pokud by bylo potřebné provést opačnou akci, tedy že vzdálený port přesměrujeme na lokální, použijeme parametr -R. Dalším zajímavým parametrem v souvislosti s tunelováním je -f, který před spuštěním příkazu umístí SSH na pozadí.

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net