Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

191/552

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK3-1

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Základy ovládání unixového shellu
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Operační systém Linux/Unix
Výsledky vzdělávání: Žák zobrazí manuálovou stránku a dokáže v ní vyhledávat
Klíčová slova: Linux, Unix, manuálová stránka, less
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L
Zdroj: Vlastní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka českého uživatele

Úvod do Linuxu

Obsah:

 1. Příkazový řádek
 2. Ukázka přebírání parametrů programem
 3. Manuálové stránky

Příkazový řádek

Základním komunikačním rozhraním v OS Unix je příkazový řádek. Ihned po přihlášení se uživateli spustí tzv. příkazový interpret neboli shell.

Ve většině Linuxových distribucí je jako výchozí shell nastaven program Bash. Ale nabídka je mnohem větší: Např. C shell, Korn shell nebo můj oblíbený Z shell.

Unixový shell
 • poskytuje uživateli textové (příkazové) komunikační rozhraní -- CLI
 • komunikuje s uživatelem
 • interpretuje jeho příkazy
 • spouští jiné programy

Shell je v podstatě skriptovací programovací jazyk. Shell vytváří prostředí příkazového řádku, do kterého uživatel zadává názvy příkazů, které chce spustit. Shell tyto příkazy interpretuje, spouští odpovídající programy a umožňuje sledovat jejich výstup. Umožňuje příkazům předávat parametry, seskupovat je, slučovat příkazy do skriptů a podobně. Shell představuje „skořápku“, která skrývá uživateli detaily ovládání kernelu (jádra) operačního systému. Mnoho uživatelů unixových systémů dosud považuje moderní příkazový řádek shellu za mnohem pohodlnější způsob ovládání počítače než grafické uživatelské rozhraní.

Příkaz obsahuje:

Například:

ls --all -l data Documents
ls
je jméno příkazu
--all -l
jsou přepínače, které modifikují chování příkazu ls
data Documents
jsou parametry; v tomto případě názvy souborů nebo adresářů
mezera
je je tzv. metaznak (znak se speciálním vyznamem) a slouží jako oddělovač parametrů a přepínačů

Volby (přepínače) mohou být dlouhé nebo krátké. Krátké přepínače jsou uvozené jednou pomlčkou - a je možné je spojovat: ls -lisa je volání příkazu ls s volbami l, i, s, a a je ekvivalentní pro zápis ls -l -i -s -a.

Dlouhé (slovní) přepínače jsou uvozené dvěma pomlčkami --. Například ls --all nebo ls --format=single-column.

Speciální parametr -- obvykle znamená konec voleb, tedy že další parametr není přepínač i když začíná pomlčkou, ale například název souboru, jehož jméno začíná pomlčkou.

Příkaz

ls -soubor

je totéž jako

ls -s -o -u -b -r

ale

ls -l -- -soubor

vypíše podrobné informace k souboru -soubor.

Ukázka přebírání parametrů programem

Každý programovací jazyk umožňuje převzít parametry, které mu na příkazové řádce shell předává. Většinou se tak děje přes proměnnou nebo pole ARGV. Dále uvedený příklad je v programovacím jazyku Python.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-
# Úloha:  ukázka předávání parametrů příkazové řádky
############################################################################
import sys ,getopt

print "všechno:", sys.argv,'\n'

# funkci getopt řeknu, že povolené přepínač jsou -a -b a přepnaš -x má parametr
opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "abx:")

print "volby:", opts
print "parametry:", args, '\n'

' http://docs.python.org/2/library/getopt.html '
#try:
#  opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "ho:v", ["help", "output="])
#except getopt.GetoptError as err:
#  # print help information and exit:
#  print str(err) # will print something like "option -a not recognized"
#  usage()
#  sys.exit(2)
#output = None
#verbose = False
#for o, a in opts:
#  if o == "-v":
#    verbose = True
#  elif o in ("-h", "--help"):
#    usage()
#    sys.exit()
#  elif o in ("-o", "--output"):
#    output = a
#  else:
#    assert False, "unhandled option"

`--> stáhnout

 ./parametry.py -a -x param ahoj cau
  všechno: ['./parametry.py', '-a', '-x', 'param', 'ahoj', 'cau'] 

  volby: [('-a', ''), ('-x', 'param')]
  parametry: ['ahoj', 'cau'] 

Manuálové stránky

Každý příkaz (např. ls nebo mkdir) má svou manuálovou stránku, ve které je popis daného příkazu, jeho syntaktická pravidla a popis voleb a přepínačů. Manuálovou stránku zobrazíme příkazem man.

man jmenoprogramu

Například

man ls

Příkaz man ve skutečnosti manuálovou stránku pouze najde a předá ji jinému programu, který ji zobrazí. Programu pro zobrazování textových souborů na terminál se říká stránkovač (pager). V našem případě (a doufám, že i na všech jiných rozumně nastavených Linuxových systémech) je stránkovačem program less.

Ovládání programu less (manuálové stránky)

q ukončí manuálovou stránku
h zobrazí nápovědu
j, k pohyb v nahoru dolů stejně jako pomocí šipek
/vyraz najde první následující výskyt výrazu (řetězce)
n najde další výskyt výrazu
N najde předchozí výskyt výrazu
?vyraz najde poslední předchozí výskyt výrazu (řetězce); význam n a N je přehozen

Výrazem může být obyčejná posloupnost znaků nebo regulární výraz.

Více se dozvíte při stisku klávesy h nebo v manuálové stránce.

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net