Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

5/5

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK2-13

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Praktická ukázka jednotlivých vrstev protokolu TCP/IP
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Vrstvy protokolu TCP/IP
Výsledky vzdělávání: Žák dokáže správně používat a vysvětlit pojmy, MAC adresa, IP adresa, síťový port, aplikační protokol
Klíčová slova: IP, TCP, UDP, MAC adresa, IP adresa, síťový port, aplikační protokol
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky, Wikipedia, Wikimedia Commons

Vrstvy Internetu -- videoukázka

Vrstvy TCP/IP

Zapouzdření TCP/IP

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-
# Soubor: easy.py
# Datum:  27.09.2012 09:36
# Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
# Licence: GNU/GPL
# Úloha:  Jednoduchý obslužný program se kterým jde komunikovat po síti.
#
#     server:
#       $ nc -l -p 54321 -c ./easy.py
#     nebo v /etc/inetd.conf:
# 54321 stream tcp nowait marek path/easy.py
#
#     client:
#       $ nc localhost 54321
#       $ telnet localhost 54321
###############################################################################
from __future__ import division
from __future__ import print_function
from __future__ import unicode_literals
from __future__ import generators

import sys
import os
from sys import stdin, stdout

helpString = """HELP
DATE
HALO
~Any text
QUIT"""


def lineProces(line):
  if line == '':
    print('Bay')
    sys.exit(0)
  line = line.strip().upper()
  if line == 'QUIT':
    sys.exit(0)
  elif line == '':
    pass
  elif line == 'HELP':
    print(helpString)
  elif line == 'DATE':
    os.system("date")
  elif line == 'HALO':
    print("AhoY\n")
  elif line[0] == '~':
    print(' '.join(list(line[1:])))
  else:
    print("UNKNOW command. Type HELP!")


while True:
  try:
    print('@@>> ', end='')
    stdout.flush()
    line = stdin.readline()
    lineProces(line)
    stdout.flush()
  except KeyboardInterrupt:
    print('Bay')
    sys.exit(0)

`--> stáhnout


Python script použitý ve videu:
easy.py
Video-soubor:
vrstvy_internetu.mkv

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net