Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

91/259

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK3-17

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: web framework Bottle.py
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Operační systém Linux/Unix
Výsledky vzdělávání: Žák vytvoří jednoduchou webovou aplikaci pomocí Bottle.py
Klíčová slova: Linux, Unix, Apache, Python, Bottle.py, web framework
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L
Zdroj: Vlastní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka českého uživatele

Python jako motor webu -- Bottle I

Obsah:

 1. Začínáme s Bottle
 2. Routing
 3. Zpracování dat z formulářů
 4. Odkazy
 5. Další odkazy na dokumentaci

V dnešní době je nespočet technologií, které lze použít pro vytváření dynamických webových stránek. Jednou z možností je použít programovací jazyk Python. Vývoj webových aplikací v holém Pythonu by ale byl příliš složitý a pracný. Proto se většinou používají frameworky, které celou věc zjednoduší a umožňují aby se programátor soustředil na to podstatné.

Pro Python existuje web-frameworků celá řada. Za zmínku jistě stojí

Pokud si chcete udělat přehled, jaké možnosti python má určitě si přečtěte článek Znám jen PHP. Jak napíšu webovou aplikaci v Pythonu?.

Začínáme s Bottle

My se seznámíme s framewokem Bottle. Ten je maximálně jednoduchý a k ničemu nás nenutí. První, malá, nic moc nedělající stránka/aplikace může vypadat například takto:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-
# Soubor: hello.py
# Datum:  07.02.2014 10:26
# Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
# Licence: GNU/GPL 
# Úloha:  Hello World Bottle 
############################################################################

from bottle import route, run

@route('/')
@route('/ahoj')
def hello():
  return """<h1>Hurá Hurá!</h1>
<p>Funguje to!</p>"""

run(host='localhost', port=8090, debug=True, reloader=True)

`--> stáhnout

Vytvořený soubor uložíme na disk a spustíme. Spustí se tak malý vývojový web-server, který naslouchá na portu 8090.

$ python hello.py

Nyní se na náš první výtvor můžeme podívat we webovém prohlížeči na adrese http://localhost:8090/. Pokud v souboru uděláme změny okamžitě se promítnou bez toho aniž bychom aplikaci (web-server) ukončovali a znovu spouštěli.

Úkol

 1. Udělejte ve zdrojovém kódu syntaktickou chyby. Například a=8+'8' a podívejte se jak na to spuštěná aplikace (web-server) zareaguje.
 2. Otestujte adresu http://localhost:8090/nejaka_blbost
 3. Otestujte adresu http://localhost:8090/ahoj

Routing

Každé adrese URL lze přiřadit kód, který se má provést.

  1 #!/usr/bin/python
  2 # -*- coding: utf8 -*-
  3 # Soubor: name.py
  4 # Datum:  07.02.2014 11:12
  5 # Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  6 # Licence: GNU/GPL 
  7 # Úloha:  Hello World Bottle +
  8 ############################################################################
  9 
 10 from bottle import route, run
 11 import datetime
 12 
 13 @route('/')
 14 @route('/ahoj')
 15 def funguje():
 16   return """<h1>Hurá Hurá!</h1>
 17 <p>Funguje to!</p>"""
 18 
 19 @route('/cas')
 20 def cas():
 21   q='<h1>Aktuální čas</h1>'
 22 
 23   td=datetime.datetime.today()
 24 
 25   q+="<p>Aktuální datum: {}. {}. {}</p>".format(td.day, td.month, td.year)
 26   q+="<p>Aktuální čas: {}:{}:{}</p>".format(td.hour, td.minute, td.second)
 27 
 28   return q
 29 
 30 @route('/ahoj/<name>')
 31 def ahoj(name):  
 32   return "<h1>Ahoj {0}</h1><p>Funguje mi to! Hurá! Huráááááá.</p>".format(name)
 33 
 34 @route('/nasobeni/<a>/<b>')
 35 @route('/<a>*<b>')
 36 def nasobeni(a,b):
 37   return str(float(a)*float(b))
 38 
 39 @route('/mocnina/<a:float>/<b:int>')
 40 @route('/<a:float>^<b:int>')
 41 def nocnina(a,b):
 42   vysledek=a**b
 43   return str(vysledek)
 44 
 45 ##########################################################################
 46 run(host='localhost', port=8090, debug=True, reloader=True)

`--> stáhnout

Úkol

Vyzkoušejte si následující URL a prostudujte zdrojový kód, který je obhospodařuje.

 1. http://localhost:8090/ahoj
 2. http://localhost:8090/ahoj/Karle
 3. http://localhost:8090/ahoj/Tondo
 4. http://localhost:8090/cas
 5. http://localhost:8090/cas/blbost
 6. http://localhost:8090/nasobeni/4/7
 7. http://localhost:8090/4*7
 8. http://localhost:8090/4*abc
 9. http://localhost:8090/4^abc
 10. http://localhost:8090/mocnina/4/abc
 11. http://localhost:8090/4^3
 12. http://localhost:8090/mocnina/4/3

Více o routingu se dozvíte v dokumentaci: http://bottlepy.org/docs/dev/routing.html

Zpracování dat z formulářů

Existuje více možností jak přistupovat k datům z formulářů. Záleží na tom, která metoda je použita (GET, POST). Více informací naleznete v dokumentaci:

Atribut GET POST File Uploads
request.query yes no no
request.forms no yes no
request.files no no yes
request.params yes yes no
request.GET yes no no
request.POST no yes yes
  1 #!/usr/bin/python
  2 # -*- coding: utf8 -*-
  3 # Soubor: forms.py
  4 # Datum:  07.02.2014 11:59
  5 # Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  6 # Licence: GNU/GPL 
  7 # Úloha:  Bottle a formuláře
  8 ############################################################################
  9 
 10 from bottle import run, route, get, post, request, redirect
 11 import subprocess
 12 
 13 # přesměrování
 14 @route('/')
 15 def redir():
 16   redirect("/login")
 17 
 18 @get('/login') # nebo @route('/login')
 19 def login():
 20   print '---------------------'
 21   print request.method
 22   print '---------------------'
 23   return '''
 24     <form action="/login" method="post">
 25       Username: <input name="username" type="text" />
 26       Password: <input name="password" type="password" />
 27       <input value="Login" type="submit" />
 28     </form>
 29   '''
 30 
 31 @post('/login') # nebo @route('/login', method='POST')
 32 def do_login():
 33   print '---------------------'
 34   print request.method
 35 #  print dir(request.params)
 36   for klic in request.params.keys():
 37     print klic,'->',request.params[klic]
 38   print '---------------------'
 39   username = request.forms.get('username')
 40   password = request.forms.get('password')
 41   if 'abcd' in password :
 42     return """
 43   <h1>{0}</h1>
 44   <p>Hurá! Huráááá. Uhodl jsi</p>
 45   """.format(username)
 46   else :
 47     return "<h1>Ne! Ne! Ne!!!</h1><p>Špatné heslo :-P</p>"
 48 
 49 
 50 @route('/pwgen')
 51 def pwgen():
 52   h='<h1>Zapamatovatelné heslo?</h1>\n'
 53   form='''<form method="get">
 54 <p>
 55   Délka hesla (od 5 do 40): <input name="length" type="text" /><br />
 56   <input value="goo" type="submit" />
 57 </p>
 58 </form>
 59 '''
 60 
 61   length = request.query.length
 62   if length :
 63     try :
 64       length=int(length)
 65       length= 8 if length<5 or length>40 else length
 66     except :
 67       length=8
 68     pswd= subprocess.check_output(['pwgen','-Ccn',str(length), ])
 69     return h+'\n<p>Délka '+str(length)+'</p>\n<pre style="font-size:large;">\n'+pswd+'</pre>\n'+form
 70   else : 
 71     return h+form
 72 
 73 ##########################################################################
 74 run(host='localhost', port=8090, debug=True, reloader=True)

`--> stáhnout

Úkol

Opět vyzkoušejte jednotlivá URL a prozkoumejte zdrojový kód k nim příslušející.

| navigace |


Odkazy

| navigace |


Další odkazy na dokumentaci

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net