Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

1/1

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK1-16

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Vliv zakončovací impedance na přes energie vedením
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Principy přenosu informací
Výsledky vzdělávání: Žák vysvětluje vliv zakončovací impedance na vznik stojatého vlnění
Klíčová slova: metalické vedení, zakončovací impedance, stojaté vlnění
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál, animace, program
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky , YouTube.com

Zakončení vedení

Obsah:

  1. Impedančně přizpůsobené vedení
  2. Vedení zakončené zkratem
  3. Vedení zakončené naprázdno
  4. Chování vln -- video

Chování vedení a efektivita přenosu energie za zdroje do zátěže záleží vždy na tom, co je na konci vedení.

Impedančně přizpůsobené vedení

Jde o stav, kdy je impedance vedení, impedance zdroje a impedance zátěže vždy stejná.

$$Z_i=Z_V=Z_Z$$

Po vedení postupuje jen přímá vlna. Všechny body prostředí kmitají se stejnou amplitudou. Pokud bychom měřili v každém místě efektivní hodnotu napětí nebo proudu bude po celé délce konstantní -- nebereme-li v úvahu ztráty.

Vedení zakončené zkratem

Zkrat znamená totální impedanční nepřizpůsobení. Proto se všechna energie, která dojde na konec vedení odrazí a putuje zpět ke zdroji. Odražená a postupná vlna se sečtou a vznikne tak stojatá vlna.

Z videa je patrné, že jsou body, které nekmitají vůbec -- uzly a body, které kmitají s maximální amplitudou -- kmitny.

Pokud budeme měřit efektivní hodnotu napětí nebo proudu bude se v závislosti na vzdálenosti od konce vedení měnit.

Na zkratu je vždy nulové napětí. Proto bude na konci vedení uzel napětí a kmitna proudu.

Vedení zakončené naprázdno

Pokud je vedení zakončeno naprázdno je situace podobná: Opět se na konci vedení všechna energie odrazí zpět ke zdroji. Protože je na konci vedení nekonečně velký odpor bude v tomto místě uzel proudu a kmitna napětí.

Chování vln -- video


Zdrojové soubory obrázků:
Vedení

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net