Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

79/173

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK2-10

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Systém doménových jmen (DNS) a služba Whois
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Vrstvy protokolu TCP/IP
Výsledky vzdělávání: Žák rozeznává jednotlivé DNS záznamy a vysvětluje jejich význam
Klíčová slova: DNS, Whois, A, AAA, MX, CNAME, NS, PTR, TTL
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky, Wikipedia, Wikimedia Commons

DNS a WHOIS

Obsah:

 1. Nejdůležitější DNS záznamy
 2. TTL -- Time to live
 3. Jak DNS funguje?
 4. WHOIS
 5. Programy pro práci s DNS a WHOIS

DNS (Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován DNS servery a komunikačním protokolem DNS, kterým si servery vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres. Později ale přibral i další funkce (např. pro elektronickou poštu či IP telefonii) a slouží dnes de facto jako distribuovaná databáze síťových informací.

Nejdůležitější DNS záznamy

A

A záznam (adress record) převádí doménové jméno na IP adresu.

hal.spseol.cz. IN A  195.113.190.100

AAAA

AAAA záznam je A záznam pro IPv6 adresu.

CNAME

CNAME (canonical name record) nebo tzv. alias zavádí jiné jméno pro jméno již zavedené.

mail.spseol.cz. IN CNAME  hal.spseol.cz.

MX

MX (mail exchange record) oznamuje adresu a prioritu serveru pro příjem elektronické pošty pro danou doménu. Tentokrát jsou parametry dva - priorita (přirozené číslo, menší znamená vyšší prioritu) a doménové jméno serveru.

spseol.cz. IN MX 5 hal.spseol.cz.
spseol.cz. IN MX 10 altos.spseol.cz.

NS

NS (name server record) ohlašuje jméno autoritativního DNS serveru pro danou doménu. Tento autoritativní server uchovává všechny informace o dané doméně.

spseol.cz. IN NS ns.forpsi.net.
spseol.cz. IN NS ns.forpsi.cz.
spseol.cz. IN NS ns.forpsi.it.

PTR

PTR (pointer record) je opakem A záznamu, tzn. přiřazuje IP adrese doménové jméno.

Pro adresu 195.113.190.100 může záznam vypadat takto.

100.190.113.195.in-addr.arpa. IN PTR hal.spseol.cz.

Tento záznam je ve speciální doméně in-addr.arpa. V IP adrese jsou obecné informace (adresa sítě) vlevo a konkrétní informace (adresa rozhraní) vpravo. V doménových jménech je tento směr otočen. Proto aby se tento rozpor sjednotil jsou čísla IP adresy zapsána v opačném směru -- zprava doleva.

TTL -- Time to live

Každý záznam obsahuje ještě časový údaj -- tzv. TTL, který oznamuje dobu po kterou si ne-autoritativní DNS server informace o doméně uchovává v paměti cache a neověřuje ji u autoritativního serveru.

Jak DNS funguje?

_

WHOIS

WHOIS (z angličtiny, who is? –- kdo je?) je označení pro databázi, která slouží k evidenci údajů o majitelích internetových domén a IP adres. Struktura databází národních domén nejvyššího řádu je hierarchická (každý národní registrátor vede vlastní WHOIS server), podobně je distribuována i správa IP adres podle regionálních úřadů (RIR) podléhajících IANA.

Stejný název používá utilita (příkaz) whois, která slouží pro připojení k Whois serveru a prohledávání Whois databáze (utilita je tedy klient). Komunikace klient-server probíhá pomocí Whois protokolu (síťový port 43).

Účel

Systém WHOIS vznikl jako metoda pro správce systému k získání kontaktních informací pro IP adresy nebo názvy domény. Využití údajů ze systému WHOIS se vyvinulo do různých podob použití:

Příklad dotazu a odpovědi

Doména

$ whois spseol.cz
% (c) 2006-2014 CZ.NIC, z.s.p.o.
% 
% Intended use of supplied data and information
% 
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
% 
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
% 
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
% 
% 
% Whoisd Server Version: 3.9.0
% Timestamp: Thu Jun 05 13:26:17 2014

domain:    spseol.cz
registrant:  SB:JH1763-RIPE_XX
admin-c:   JH1763-RIPE
nsset:    FORPSI
keyset:    FORPSI-KS-BNKHMUKZ
registrar:  REG-INTERNET-CZ
registered:  13.05.1998 02:00:00
changed:   15.12.2011 20:51:18
expire:    12.10.2015

contact:   SB:JH1763-RIPE_XX
org:     VOS and SPSE Olomouc
name:     VOS and SPSE Olomouc
address:   Bozetechova 3
address:   Olomouc
address:   772 00
address:   CZ
e-mail:    jerry-h@seznam.cz
registrar:  REG-INTERNET-CZ
created:   10.08.2001 22:13:00

contact:   JH1763-RIPE
name:     Jaroslav Hejtmanek
address:   CZ
phone:    +420.585208121
fax-no:    +420.585208122
e-mail:    jerry-h@seznam.cz
registrar:  REG-INTERNET-CZ
created:   10.08.2001 22:13:00
changed:   25.11.2004 13:05:00

nsset:    FORPSI
nserver:   ns.forpsi.net 
nserver:   ns.forpsi.cz (81.2.209.185)
nserver:   ns.forpsi.it 
tech-c:    FORPSI
registrar:  REG-INTERNET-CZ
created:   01.10.2007 10:19:47
changed:   30.09.2010 10:21:36

contact:   FORPSI
org:     INTERNET CZ, a.s.
name:     Stefano Cecconi
address:   Ktiš 2
address:   Ktiš
address:   38403
address:   CZ
fax-no:    +420.383835354
registrar:  REG-INTERNET-CZ
created:   04.08.2008 14:42:08
changed:   06.06.2011 13:55:12

keyset:    FORPSI-KS-BNKHMUKZ
dnskey:    257 3 5 AwEAAb5JbrBTX7ofee5r/Kt6tPHGZW6BbIFot/YTbyOrsEIBqh73pEaPH+b+CqOVBqhiAVLjZqRpnX/SxnYNEOs+81X2clYwbIC9XexSdesmjJ5Sk7fXBAG3bDwIDoD5n/nxzK3fckBBUDrFsFUWYc4ZY6UN/smfSnIZWJY2cFuE7rvv4XP682C+4tg3eimrMWf5xh7Md71nxCSRE6HrLdLc5dknVz0uXrTzXYBc9l0Ri04XJX9KfEpgP55U/kTtamsMuEhQ/ja6f0SnCyLrHaWCcAECmBx7kVFcFtxmtkvi21jPCKrOLDst37jqoHuzU0lKMndg+s2pyMzR+AGN4FPHeks=
tech-c:    FORPSI-KEYSET
registrar:  REG-INTERNET-CZ
created:   15.12.2011 20:51:17
changed:   15.12.2013 12:31:42

contact:   FORPSI-KEYSET
org:     INTERNET CZ, a.s.
name:     Stefano Cecconi
address:   Ktiš 2
address:   Ktiš
address:   38403
address:   CZ
phone:    +420.383835353
fax-no:    +420.383835354
e-mail:    domain@forpsi.com
registrar:  REG-INTERNET-CZ
created:   12.12.2011 11:16:39

`--> stáhnout

IP adresa

$ whois 195.113.190.100
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf

% Note: this output has been filtered.
%    To receive output for a database update, use the "-B" flag.

% Information related to '195.113.190.0 - 195.113.190.207'

% Abuse contact for '195.113.190.0 - 195.113.190.207' is 'abuse@spseol.cz'

inetnum:    195.113.190.0 - 195.113.190.207
netname:    SPSEOL-TCZ
descr:     VOS a SPS elektrotechnicka
descr:     Olomouc
country:    CZ
org:      ORG-VOSA5-RIPE
admin-c:    VASE1-RIPE
tech-c:     VASE1-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     TENCZ-MNT
remarks:    Please report network abuse -> abuse@spseol.cz
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VOSA5-RIPE
org-name:    Vyssi odborna skola a Stredni prumyslova skola elektrotechnicka
org-type:    OTHER
address:    Vyssi odborna skola a Stredni prumyslova skola elektrotechnicka
address:    Bozetechova 3
address:    Olomouc
address:    772 00
address:    The Czech Republic
phone:     +420 585 208 121
fax-no:     +420 585 208 122
abuse-mailbox: abuse@spseol.cz
org:      ORG-CA9-RIPE
admin-c:    VASE1-RIPE
tech-c:     VASE1-RIPE
abuse-c:    VASE1-RIPE
mnt-ref:    TENCZ-MNT
mnt-by:     TENCZ-MNT
source:     RIPE # Filtered

role:      VOS a SPS elektrotechnicka Network Admins
address:    Vyssi odborna skola a Stredni prumyslova skola elektrotechnicka
address:    Bozetechova 3
address:    Olomouc
address:    772 00
address:    The Czech Republic
phone:     +420 585 208 181
abuse-mailbox: abuse@spseol.cz
org:      ORG-VOSA5-RIPE
admin-c:    JK8583-RIPE
tech-c:     JH1763-RIPE
nic-hdl:    VASE1-RIPE
mnt-by:     TENCZ-MNT
source:     RIPE # Filtered

% Information related to '195.113.0.0/16AS2852'

route:     195.113.0.0/16
descr:     CESNET-TCZ
origin:     AS2852
mnt-by:     AS2852-MNT
remarks:    Please report abuse -> abuse@cesnet.cz
source:     RIPE # Filtered

% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.73.1 (DBC-WHOIS3)

`--> stáhnout

Programy pro práci s DNS a WHOIS

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net