Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

46/111

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK2-6

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Linkové kódy a multiplexování
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Vrstvy protokolu TCP/IP
Výsledky vzdělávání: Žák vyjmenovává a popisuje základní linkové kódy, ukazuje časové a frekvenční dělení pásma
Klíčová slova: časový multiplex frekvenční multiplex, linkový kód
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky, Wikipedia, Wikimedia Commons

Multiplexování

Pokud chceme po jedné přenosové lince (jedním kanálem) přenášet několik na sobě nezávislých datových proudů, musíme být schopni tyto proudy od sebe oddělit. Příkladme může být například přenos několika telefonních hovorů najednou.

Přenosový kanál rozdělíme na několik menších přenosových kanálů. Jinak řečeno: Každému účastníkovi přidělíme část celkové přenosové kapacity.

Frekvenční dělení přenosového pásma -- FDMA

FDMA (Frequency-division multiple access) mnohonásobný přístup s frekvenčním dělením spočívá v rozdělení přenosového pásma na několik nezávislých frekvenčních kanálů. Každý kanál zaujímá určitou frekvenční šířku pásma.

_
Frekvenční dělení přenosového pásma

Časové dělení přenosového pásma -- TDMA

TDMA (Time-division multiple access) mnohonásobný přístup s časovým dělením spočívá v~rozdělení přenosové linky na několik nezávislých časových kanálů. Každý kanál zaujímá určitou časovou polohu.

_
Časové dělení přenosového pásma

Linkový kodér

Linkový kód je způsob reprezentace digitálního signálu pro přenos v základním pásmu, bez použití modulace. Používají se i pro přenos optickými kabely, pro magnetický a optický záznam informací a na principu linkových kódů jsou vytvořeny i čárové kódy.

Nejjednodušším linkovým kódem je kód NZR Non Return to Zero, u kterého je jednička a nula reprezentována vždy jinou úrovní napětí.

NRZ
Tento kód je pro přenos dat nevhodný, protože pokud se objeví dlouhý shluk jedniček nebo nul nebude na přijímací straně možné zaručit synchronizaci a přijímač nepozná kolik jedniček (nebo nul) v tomto dlouhém shluku vlastně je.

Kód RZ -- Return to Zero je na tom něco lépe. Každý signálový prvek obsahuje hranu. Díky tomu lze zabezpečit synchronizaci i na dlouhých úsecích jedniček nebo nul.

RZ

Nastává zde ale jiný problém a to je narůstající stejnosměrná složka. S tou je možno se vypořádat tak, že se bude log. jednička kódovat střídavě kladným a záporným impulzem.

AMI
Bipolární kódování AMI (Alternate Mark Inversion).

Další možností je použít kódování Manchester. Zde se log. jedna a nula kóduje nástupnou a sestupnou hranou.

Manchester

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net