Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

167/436

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK1-1

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Úvod do harmonické analýzy
Vzdělávací oblast: Principy přenosu informací
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Harmonická analýza
Výsledky vzdělávání: Žák rozlišuje časovou a frekvenční oblast
Klíčová slova: harmonická analýza, časová oblast, frekvenční oblast, harmonické složky
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky

Harmonická analýza

Obsah:

  1. Harmonické složky
  2. Spektrum

Harmonické složky

Jakýkoli periodický signál libovolného tvaru lze rozložit na součet nekonečně mnoha harmonických signálů (harmonický = sinus nebo cosinus). Vždy platí, že frekvence každé této tzv. harmonické složky je celočíselným násobkem základní frekvence signálu.

Například obdélníkový signál o kmitočtu 15Hz můžeme získat složením (teoreticky nekonečně mnoha) signálů tvaru cosinus o kmitočtech 15Hz, 30Hz, 45Hz, 60Hz... atd.

Každá z těchto harmonických složek má jinou amplitudu a jinou počáteční fázi, Amplitudy a fáze můžeme zakreslit do grafu. Získáme tzv. amplitudové frekvenční spektrum a fázové frekvenční spektrum.

Matematicky můžeme tedy libovolný časový průběh napětí zapsat jako:

$$ u(t)=U_0+U_1\cos(\omega_1 t +\varphi_1) +U_2\cos(2 \omega_1 t +\varphi_2) +U_3\cos(3 \omega_1 t +\varphi_3)+\dots $$

Kde:

$U_1$, $U_2$ … jsou amplitudy jednotlivých harmonických složek.

$\varphi_1$, $\varphi_2$ … jsou počáteční fáze jednotlivých harmonických složek.

$\omega_1 = 2\pi f_1$ je (úhlová) frekvence prví harmonické složky.

Dále platí:

$T_1 = \frac{1}{f_1} = \frac{2\pi}{\omega_1}$ je perioda původního – rozkládaného – časového průběhu a $f_1$ je jeho frekvence.

Například trojúhelníkový (lineární) časový průběh můžeme popsat následujícím vztahem:

$$ u(t)=\frac{8}{\pi^2} \cos(\omega t - {\pi\over 2}) + \frac{8}{(3\pi)^2} \cos(3\omega t +{\pi\over 2}) + \frac{8}{(5\pi)^2} \cos(5\omega t -{\pi\over 2})+ \dots $$

Po sečtení jednotlivých harmonických napětí...

Časový průběh harmonických složek

... dostáváme trojúhelníkový časový průběh.

Časový průběh součtu harmonických složek

Spektrum

Pokud amplitudy jednotlivých harmonických složek zakreslíme do obrázku, dostaneme tzv. amplitudové a fázové frekvenční spektrum. Každá spektrální čára představuje jednu harmonickou složku (tedy její velikost nebo fázi).

Amplitudové  a fázové frekvenční spektrum

Všimněte si prosím, že na vodorovné ose je frekvence. Spektrální čáry, které jsou na obou dvou obrázcích pod sebou patří k sobě a představují jednu harmonickou složku -- tedy její amplitudu a fázi.

Obrázky by měli korespondovat s matematickým vztahem uvedeným na začátku:

$$ u(t)=U_0+U_1\cos(\omega_1 t +\varphi_1) +U_2\cos(2 \omega_1 t +\varphi_2) +U_3\cos(3 \omega_1 t +\varphi_3)+\dots $$

Rozdíl je pouze v tom, že konkrétně pro trojúhelníkový časový průběh je velikost každé sudé harmonické složky nulová. V amplitudovém frekvenčním spektru tedy můžeme číst hodnoty $U_1$, $U_3$, $U_5$ a $U_7$. Ve Fázovém frekvenčním spektru zase hodnoty $\varphi_1$, $\varphi_3$, $\varphi_5$ a $\varphi_7$.

Přesto, že i pro plný popis signálu je třeba i fázové i amplitudové frekvenční spektrum, mnohem častěji se udává a je mnohem důležitější amplitudové frekvenční spektrum. To totiž říká, jak velká energie je obsažena (nesena) na určité frekvenci.

Python kód, který vytvořil obrázky:
Harmonicka_analyza--trojuhelnik

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net