Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

786/1926

Reklama na Python

Pokusím se zde stručně a názorně ukázat, co Python umí. V Pythonu se jednoduché problémy řeší jednoduše a při řešení složitých problémů vás Python vede k srozumitelnosti a přehlednosti takže se nemusíte bát, že si ukroutíte hlavu nebo ukousnete prst. Python je jazyk Objektový, ale zároveň vás k objektovému kódu nikdo nenutí a můžete psát klasický strukturovaný kód.

Python je opravdu univerzální jazyk. Můžete psát jednoduché konzolové aplikace, můžete skriptovat webové aplikace, které pracují s databází, můžete vytvářet klikátka s grafický uživatelským rozhraním. Jako příklad webové aplikace můžu uvést například vykreslení součinu střídavého napětí a proudu.

Python je také výborný jazyk pro (elektro)technické a vědecké výpočty. Umožňuje velice jednoduchý a efektivní zápis a řešení matematických problémů (má například datový typ pro komplexní čísla) a s knihovnou SciPy a Matplotlib získáte opravdu výborný nástroj pro vizualizaci dat. Srovnejte si například mnou vytvořený kód v Pythonu s tím, co umíte udělat v tabulkovém procesoru.

Domnívám se, že Python je také dobrým kandidátem jako jazyk do úvodních kurzů programování. Vyzkoušejte a uvidíte.

Python shell

Součástí instalace jazyka Python je i jednoduché vývojové prostředí IDLE, které obsahuje Python Shell a jednoduchý editor kódu.

Python shell a NumPy

Python Shell slouží k rychlé názorné interaktivní práci, k experimentování a pokusům, nebo jako výkonná kalkulačka. Můžete si rychle vyzkoušet, co dělá a jak se chová který příkaz, můžete krokovat program příkaz po příkazu. Pro nápovědu a doplňování kódu slouží tabulátor.

Opravdu jednoduchá, přehledná a čitelná syntax

Python má velice jednoduchou a čitelnou syntax. Vnoření částí kódu podmíněného příkazu nebo cyklu -- tedy tzv. blok se provádí pouhým odsazením. Žádné složené závorky ani begin - end.

Jako příklad zde uvedu program na výpočet prvních N prvočísel.

prvocisla.py
  1 #!/usr/bin/env python3
  2 #
  3 # Program vypíše prvních N prvočísel
  4 #
  5 
  6 N = int(input("Kolik: "))
  7 
  8 poc=0      # počítadlo prvočísel
  9 cislo = 2    # prvním kandidátem je číslo 2
 10 prvocislo="Ano" # proměnná indikuje, zda jsem našel prvočíslo
 11 
 12 # hlavní cyklus počítá, kolik mám prvočísel
 13 while poc < N:
 14   i=2
 15   # zjišťuji zda je cislo prvočíslem
 16   while cislo>i:
 17     prvocislo = "Ano"
 18     if (cislo%i) == 0:
 19       prvocislo = "Ne" # pokud najdu dělitele nejde o prvočíslo
 20       break      # a vyskočím z cyklu
 21     i+=1
 22   if prvocislo == "Ano":
 23     print(i," ",end='') # tisknu prvočíslo 
 24     poc += 1     # navýším počítadlo prvočísel
 25   cislo += 1  
 26 
 27 # na konec vytisknu konec řádku
 28 print("\n",end='')  
`--> stáhnout

Kvalitní technické a vědecké knihovny

Python disponuje množstvím kvalitních knihoven pro numerické, technické a vědecké výpočty a pro vizualizaci dat. Více se o tom rozepisuji v části Elektro(tech)?nika --> Technické výpočty.

Želví grafika

Pro výuku programování se často používá tzv. želví grafika, kdy se želva jakoby pohybuje po písku a ocáskem do něj kreslí obrazce. V Pythonu lze želví grafiku velice jednoduše použít pomocí standardního modulu turtle.

Na tomto příkladu chci ukázat zápis podprogramů:

turtle-gr.py
  1 #!/usr/bin/python3 
  2 
  3 from turtle import *
  4 import tkinter
  5 
  6 ########### Definice funkcí ##################
  7 
  8 # kreslí čtverec
  9 def ctverec(a):
 10   for i in range(4):
 11     forward(a);
 12     left(90)
 13   return
 14 
 15 # kreslí čtverec s středem uprostřed
 16 def ctverecStred(a):
 17   up()
 18   right(90)
 19   forward(a/2);
 20   right(90)
 21   forward(a/2);
 22   down()
 23   right(180)
 24   for i in range(4):
 25     forward(a);
 26     left(90)
 27   up()
 28   left(90)
 29   forward(a/2);
 30   right(90)
 31   forward(a/2);
 32   down()
 33   return
 34 
 35 # kreslí čtverce v kruhu
 36 def pootoceneCtverce(strana=80,pocet=24):
 37   for i in range(pocet):
 38     ctverec(strana)
 39     right(360/pocet)
 40   return
 41 
 42 def pootoceneCtverceStred(strana=80,pocet=24):
 43   for i in range(pocet):
 44     ctverecStred(strana)
 45     right(360/pocet)
 46   return
 47 
 48 # kreslí kružnice v kruhu
 49 def pootoceneKruznice(strana=80,pocet=24):
 50   for i in range(int(pocet) ):
 51     pencolor("brown")
 52     circle(0.8*strana)
 53     right(360/pocet)
 54     pencolor("black")
 55   return
 56 
 57 ################# Volání funkcí  #######################
 58 
 59 shape("turtle") # obrázek kresli želva
 60 speed(6)    # 1 pomalu, 10 rychle, 0 nejrychleji 
 61 
 62 
 63 
 64 pootoceneCtverceStred(190,11)
 65 pootoceneCtverce(90,13)
 66 #up()
 67 #down()
 68 pootoceneKruznice(90,12)
 69 fillcolor("red")
 70 stamp()
 71 goto(80,120)
 72 dot(50)
 73 
 74 exitonclick() # click to exit
`--> stáhnout

Rekurze

Želví grafika se často používá pro výuku rekurze:

fraktal.py
  1 #!/usr/bin/python3
  2 
  3 import turtle;
  4 
  5 turtle.speed(0)
  6 turtle.shape("turtle")
  7 turtle.up()
  8 turtle.back(200)
  9 turtle.down()
 10 
 11 
 12 def zub(delka,pocet):
 13   if pocet <= 0:
 14     turtle.forward(delka)
 15   else:
 16     zub(delka/3,pocet-1)
 17   turtle.left(60)  # otočím želvu
 18   if pocet <= 1:
 19     turtle.forward(delka)
 20   else:
 21     zub(delka/3,pocet-1)
 22   turtle.right(120) # otočím želvu
 23   if pocet <= 2:
 24     turtle.forward(delka)
 25   else:
 26     zub(delka/3,pocet-1)
 27   turtle.left(60)  # otočím želvu
 28   if pocet <= 1:
 29     turtle.forward(delka)
 30   else:
 31     zub(delka/3,pocet-1)
 32 
 33 def vlocka(delka,pocet):
 34   for i in range(6):
 35     zub(delka,pocet)
 36     turtle.right(60)
 37 
 38 turtle.hideturtle()
 39 zub(77,4)
 40 #vlocka(50,3)
 41 
 42 turtle.exitonclick() 
`--> stáhnout

Grafické uživatelské rozhraní

Python si s sebou při instalaci automaticky nese grafickou knihovnu Tk. Tato knihovna je i přes svůj archaický vzhled poměrně výkonná a dává začínajícímu uživateli téměř vše, co by si mohl přát.

Pokut toužíte novějším vzhledu a chcete si dopřát trošku více možností a pohodlí jsou tu velice kvalitní knihovny GTK a Qt a jejich nadstavby pro Python PyGTK, PyQt nebo wxPython.

tkgui.py
  1 #!/usr/bin/env python3
  2 # Soubor: easydrow.py
  3 # Datum:  16.02.2011 07:30
  4 # Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 # Licence: GNU/GPL 
  6 # Úloha:  Jednody
  7 ############################################
  8 
  9 # modul GUI TCL/TK
 10 from tkinter import * 
 11 # modul želví grafiky
 12 import turtle
 13 
 14  
 15 #####################################################
 16 ################# Definice funkcí ################### 
 17 #####################################################
 18 
 19 # Přesunu želvu na zadané souřadnice
 20 def presun(x,y):
 21   turtle.onscreenclick(None)
 22   turtle.goto(x,y)
 23   turtle.onscreenclick(presun)
 24 
 25 def turtleClear():
 26   turtle.clear()
 27 
 28 def turtleUp():
 29   turtle.up()
 30   
 31 def turtleDown():
 32   turtle.down()
 33 
 34 def close():
 35   turtle.bye()
 36   hlavni.destroy()
 37  
 38 
 39 #####################################################
 40 #################   GUI    ################### 
 41 #####################################################
 42 turtle.shape("turtle")
 43 turtle.onscreenclick(presun)
 44 
 45 # hlavní okno
 46 hlavni=Tk() 
 47 
 48 # vytvoří ovládací prvky a přiřadí událostem funkce
 49 tlClear = Button(hlavni, text='Clear', command=turtleClear) 
 50 tlClear.pack()
 51 tlUp = Button(hlavni, text='Up', command=turtleUp) 
 52 tlUp.pack()
 53 tlDown = Button(hlavni, text='Down', command=turtleDown) 
 54 tlDown.pack()
 55 tlClose = Button(hlavni, text='Close', command=close) 
 56 tlClose.pack()
 57 
 58 # smyčka čekající na události
 59 hlavni.mainloop() # spustíme/zobrazíme celý program 
 60 
`--> stáhnout

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net