Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

162/506

Obsluha směnárny -- příklad

Obsah:

 1. Zadání
 2. Reference
 3. Kurzovní lístek
 4. GUI
 5. Interakce z uživatelem -- události

Zadání

Navrhněte a vytvořte aplikaci pro obsluhu směnárny -- pro nákup i prodej podle aktuálního kurzovního lístku. Kurzovní lístek bude aplikace načítat ze souboru. Aplikace bude při čtení kurzovního lístku i uživatelského vstupu akceptovat jako platný oddělovač desetinných míst jak desetinnou tečku, tak desetinnou čárku.

V případě nákupu zadává směnárna měnu a částku, kterou od zákazníka nakupuje, a výstupem je částka v Kč, kterou zaplatí zákazníkovi. V případě prodeje zadává směnárna měnu a částku, kterou chce zákazník nakoupit a výstupem je částka v Kč, kterou má zákazník zaplatit. Uživatel jako výstup uvidí směněnou částku zaokrouhlenou na celé koruny.

Reference

Kurzovní lístek

Kurzovní lístek se nachází v souboru listek.txt. Na každém řádku je jedna měna. Údaje jsou v pořadí: Kód měny, množství, kurz pro nákup, kurz pro prodej.

AUD  1   19,954  20,746        
DKK  1   3,359   3,491        
EUR  1   25,050  26,032  
HRK  1   3,310   3,446        
JPY  100  19,997  20,790       
CAD  1   18,817  19,562  
HUF  100  8,241   8,583   
NOK  1   3,325   3,457   
PLN  1   6,024   6,269   
RON  1   5,697   5,926   
RUB  100  62,515  65,130  
SEK  1   2,995   3,115   
CHF  1   20,317  21,115 
TRY  1   10,622  11,046  
USD  1   19,234  19,993 
GBP  1   29,030  30,177 

`--> stáhnout

Tento kurzovní lístek je třeba nečíst do paměti a pracovat s ním při výpočtech směnárny. Je vhodné uložit data do přehledné datové struktury, která by odrážela strukturu souboru. Data v poměti mohou vypadat například takto:

meny = [
    ["EUR", 1,  25.050, 26.032 ],
    ["GBP", 1,  29.030, 30.177 ],
    ["USD", 1,  19.234, 19.993 ],
    ["JPY", 100, 19.997, 20.790 ],
    ]

`--> stáhnout

... takže budeme soubor číst po řádcích1, každý řádek rozdělíme pomocí str.split()2, desetinné čárky nahradíme tečkami a převedeme číselné řetězce na float.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-

from Tkinter import *

##################################################
### Definice funkcí 

def nactiListek():
  # načtu soubory
  f=open('listek.txt','r')
  meny=[]
  while 1:
    radek = f.readline()
    if radek == '':
      break
    # řádky, co začínají # ignoruji 
    if radek.strip()[0] == '#': 
      continue
    meny += [ radek.replace(',','.').split() ]
  f.close()
  # převedu řetězce na čísla
  for radek in meny:
    radek[1]=float(radek[1])
    radek[2]=float(radek[2])
    radek[3]=float(radek[3])
  return meny

##################################################
### GUI
okno = Tk()


meny=nactiListek()

##################################################
## Nekonečná smyčka
okno.mainloop()

`--> stáhnout

GUI

Pro umísťování uděláte nám postačí metoda pack. Udělátka v hlavním okně ale seskupíme pomocí udělátka LabelFrame.

Nejprve vytvoříme titulek a výběr mezi nákupem a prodejem.

### Titulek
Label(okno, text=u"Směnárna").pack()

### Nákup prodej
transakceVar = IntVar()
transakceVar.set(0)

transakceRam = LabelFrame(okno, text="Transakce", padx=5, pady=5)
transakceRam.pack(anchor=W)

Radiobutton(transakceRam,text="Nákup" , variable=transakceVar, value=0).pack(anchor=W)
Radiobutton(transakceRam,text="Prodej", variable=transakceVar, value=1).pack(anchor=W)

`--> stáhnout

Nyní budeme vybírat měnu

### Měna
meny=nactiListek()

menaVar = IntVar()
menaVar.set(0)
menaRam = LabelFrame(okno, text="Měna", padx=5, pady=5)
menaRam.pack(anchor=W)

for n,item in enumerate(meny):
  Radiobutton(menaRam,text=item[0], variable=menaVar, value=n).pack(anchor=W)

`--> stáhnout

A nyní několik udělátek pro zobrazení kurzu, vstupní pole a tlačítko pro odeslání požadavku: Některá vstupní pole jsou jen pro čtení, proto není možné jejich obsah měnit. Pro čtení a zápis do vstupního pole opět používáme tkinterovské proměnné. Při stisku tlačítka vypocetButton se spustí funkce makej.

### Kurz
kurzVar=StringVar()
kurzVar.set('')
mnozstviVar=StringVar()
mnozstviVar.set('')

kurzRam = LabelFrame(okno, text="Kurz", padx=5, pady=5)
kurzRam.pack(anchor=W)
mnozstviEdit = Entry(kurzRam, state='readonly', textvariable=mnozstviVar)
mnozstviEdit.pack(anchor=W)
kurzEdit = Entry(kurzRam, state='readonly', textvariable=kurzVar)
kurzEdit.pack(anchor=W)

### Výpočet
vstupVar=StringVar()
vstupVar.set('')
vystupVar=StringVar()
vystupVar.set('')

vypocetRam = LabelFrame(okno, text="Výpočet", padx=5, pady=5)
vypocetRam.pack(anchor=W)

vstupEdit = Entry(vypocetRam, textvariable=vstupVar)
vstupEdit.pack(anchor=W)

vypocetButton= Button(vypocetRam,text="Výpočet", command=makej)
vypocetButton.pack(anchor=E)

vystupEdit = Entry(vypocetRam, state='readonly', textvariable=vystupVar)
vystupEdit.pack(anchor=W)

`--> stáhnout

Interakce z uživatelem -- události

Zajistíme, aby při překliknutí nákup/prodej a při výběru měny byl v poli mnozstviEdit a kurzEdit ten správný kurz. Zajistíme to sledování zápisu do tkinterovských proměnných menaVar a transakceVar.

Funkce kurzUpdate nastavuje globální proměnné, které potom funkce makej čte.

mnozstvi = 1
kurz = 1

### obsluha tlačítka
def makej():
  global mnozstvi
  global kurz
  vstup = float(vstupVar.get())
  vystup= kurz/mnozstvi * vstup
  vystupVar.set(str(vystup))

### obsluha radiotlačítek
def kurzUpdate(*args):
  global mnozstvi
  global kurz
  mnozstviVar.set(str(meny[menaVar.get()][1]))
  count=meny[menaVar.get()][1]
  if transakceVar.get()==0:
    kurzVar.set(str(meny[menaVar.get()][2]))
    kurz=meny[menaVar.get()][2]
  else:
    kurzVar.set(str(meny[menaVar.get()][3]))
    kurz=meny[menaVar.get()][3]


### události
transakceVar.trace("w",kurzUpdate)
menaVar.trace("w",kurzUpdate)
okno.bind('<Map>', kurzUpdate) # při startu aplikace

`--> stáhnout

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net