Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

782/3558

Zadání domácích úkolů -- 3A

`-> řešení minulých úloh

Obsah:

 1. Volitelná úloha
 2. Podmínky a cykly II
 3. Podmínky a cykly III
 4. Opakování I

Volitelná úloha

Zvolte si prosím vlastní úlohu podle své vlastní zdatnosti tak, aby vás tato úloha ve vašem studiu a poznání posunula -- pokud možno vpřed :-)

Zde je nabídka pro ty, co na nic nemůžou přijít:

Autobus

Vytvořte program pro generování a výpis časového jízdního řádu dálkové autobusové linky podle informací zadaných od uživatele.

 1. Načtěte od uživatele seznam jízdních dob autobusu mezi jednotlivými zastávkami v minutách (jde o dálkovou přepravu, časy mohou být dlouhé – např. i více než 100 minut). Počet zadaných dob může být libovolný (nenulový).
 2. Dále načtěte "digitální" čas odjezdu autobusu z výchozí zastávky (HH:MM).
 3. Vypište na obrazovku jízdní řád – časový plán jízdy pro jednotlivé zastávky, tj. v kolik hodin
 4. Zastávky číslujte postupně od 1. K první zastávce dopište slovo "výchozí", k poslední slovo "konečná".
 5. Na závěr vypište celkovou dobu jízdy autobusu ve formě počtu hodin a minut. Za vypočtené číselné údaje napište slova "hodin" a "minut" vyskloňované dle pravidel českého pravopisu (viz příklad).

příklad:

Zadejte jízdní časy mezi zastávkami v minutách: 15 35 60 121 10
Čas výjezdu autobusu (HH MM): 10 30

Jízdní řád:
10:30 zastávka 1 - výchozí
10:45 zastávka 2
11:20 zastávka 3
12:20 zastávka 4
14:21 zastávka 5
14:31 zastávka 6 - konečná

Celková doba jízdy: 4 hodiny a 1 minuta

Binární strom

Implementujte vložení (případně nalezení a smazání) čísla do binární stromu.


Podmínky a cykly II

Zde je několik málo mírně obtížnějších úloh na procvičení podmínek a cyklů. Vstup je brán vždy z klávesnice. Pokud někdo z vás vymyslí nějakou podobnou zajímavou úlohu a pošle mi ji, odměním ho hezkou známkou a úlohu zde rád zveřejním.

 1. Je dána posloupnost čísel v intervalu 0 až 100, z nichž některá mohou být stejná. Určete, kolik hodnot se mezi vstupními čísly nachází pouze jednou.

 2. Vypište na obrazovku kalendář ve tvaru:

  Po Út St Čt Pá So Ne
    1 2 3 4 5 6 
   7 8 9 10 11 12 13 
  14 15 16 17 18 19 20 
  21 22 23 24 25 26 27 
  28 29 30 31 
  

  Tato úloha nespočívá v pouhém nalezení modulu (Calendar), který kalendář umí vypsat! Je potřeba jej opravdu naprogramovat.

  Aktuální datum, nebo měsíc zjistíte pomocí modulu datetime: http://docs.python.org/2.7/library/datetime.html, ale není to až tak zapotřebí. Pro začátek stačí, když program bude načítat první den v týdnu, který připadá na první den měsíce. Například program, generující výše zmíněnou ukázku by přijal jako vstup číslo 2, protože měsíc začíná úterkem.

  >>> import datetime
  >>> today=datetime.date.today()
  >>> today.month
  10
  >>> today.day
  30
  >>> today.year
  2012
  >>> today.weekday()
  1
  >>> datetime.date(2012,10,31).weekday()
  2
  >>> datetime.date(2012,10,28).weekday()
  6
  >>> dayCount=[None,31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]

  `--> stáhnout

 3. Je dáno přirozené číslo N. Jakým nejmenším počtem platidel je možné zaplatit částku N korun, máte-li k dispozici neomezené množství českých mincí a bankovek všech druhů? Vytiskněte rozpis použitých platidel.

  kolik? > 5839
  >> 1 x 5000
  >> 2 x 2000
  >> 1 x 1000
  >> 1 x 500
  >> 1 x 200
  >> 1 x 100
  >> 1 x 20
  >> 1 x 10
  >> 1 x 5
  >> 2 x 2
  
 4. Je dána posloupnost celých čísel. Vypište jen ta čísla, jejíchž cifry jsou ve vzestupném pořadí.

  zadej čísla > -129 598 496 568 598 -125 
  >>>>>>>>>>>>> -129 568 -125
  
 5. Nalezněte všechna dvojciferná čísla, se zadaným ciferným součtem. Úlohu opakujte i pro trojciferná čísla.

  cirerný součet = 8
  >>> 17 26 35 44 53 62 71 
  >>> 107 206 ... 413 ... 701 ...
  

Podmínky a cykly III

 1. Napište funkci

  def nasobek(cislo):
   pass

  `--> stáhnout

  • cislo: celé kladné číslo
  • návratová hodnota: součin všech cifer, kromě nuly

  Například:

  nasobek(123058) == 1 * 2 * 3 * 5 * 8
  nasobek(7009) == 7 * 9
  nasobek(12345) == 120

  `--> stáhnout

 2. V souboru je zadáno zapsáno několik čísel. Vypište ta čísla, která se v tomto souboru nachází právě třikrát

  1066
  3391
  1622
  3673
  3953 
  
 3. vytvořte funkci

  def shoda(retezec_a, retezec_b):
   pass

  `--> stáhnout

  Výstupem bude řetězec znaků 0 a 1. Znak 1 bude tam, kde se oba řetěz shodují.

  ahoj karle   neco sem napisu 
  azdr karle   toto je konec
  ----------   ---------------
  1000111111   000110100000000
  

Opakování I

(podmínky, cykly, funkce, soubory)

 1. Vytvořte funkci generující bezpečné heslo.

  def heslo(pocet_naku=8):
   velka = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
   pass
   return heslo

  `--> stáhnout

  Bezpečné heslo obsahuje alespoň jedno velké písmeno, alespoň jedno malé písmeno a alespoň jednu číslici.

 2. Vytvořte funkci pro ověření validity zápisu závorek v matematických výrazech.

  def zavorky(pocet_naku=8):
   return True or False
  
  
  if __name__ == '__main__':
    assert zavorky("((5+3)*2+1)") == True, "Simple"
    assert zavorky("{[(3+1)+2]+}") == True, "Different types"
    assert zavorky("(3+{1-1)}") == False, ") is alone inside {}"
    assert zavorky("[1+1]+(2*2)-{3/3}") == True, "Different operators"
    assert zavorky("(({[(((1)-2)+3)-3]/3}-3)") == False, "One is redundant"
    assert zavorky("2+3") == True, "No brackets, no problem"
    assert zavorky("([{}()]{[]})") == True, "No brackets, no problem"
    assert zavorky("([[{}(])]{[]})") == False, "No brackets, no problem"

  `--> stáhnout

 3. S pomocí knihovny matplolib vytvořte následující graf.

  Nabíjení kondenzátoru


---> řešení minulých úloh

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net