Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

784/1770

Základy elektrotechniky

Příklady pro opakování

Elektrostatické pole

| navigace |

Výkon střídavého proudu

Mini-aplikace (dostupná on-line) napsaná v jazyce Python, určená pro vykreslení výkonu střídavého proudu.

vykony.py
  1 #!/usr/bin/python
  2 # -*- coding: utf8 -*-
  3 # Soubor: vykony.py
  4 # Datum:  20.04.2011 19:55
  5 # Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  6 # Licence: GNU/GPL 
  7 # Úloha: okmžitá hodnota výkonu je dána součinem okamžitých hodnot
  8 #     napětí a proudu 
  9 
 10 
 11 # import modulů
 12 import pylab as l
 13 from pylab import pi # nechce se mi psát l.pi
 14 
 15 # fázový posuv mezi napětím a proudem
 16 angle = 50
 17 
 18 # čas -- arange (od, do, krok )
 19 t = l.arange(-0.1,1.1,0.001)
 20 
 21 # napětí
 22 u = l.sin(2*pi*2*t)
 23 # proud
 24 i = l.sin(2*pi*2*t+(angle*pi/180))
 25 
 26 l.figure()  # nový obrázek
 27 l.grid(True) # mřížka zapnuta
 28 # vynesení grafů
 29 l.plot(t, u,label="u") 
 30 l.plot(t, i,"--", label="i")
 31 l.plot(t, u*i, label="p", linewidth=2)
 32 l.axis([-0.1,1.1,-1.2,1.2]) # meze os
 33 # popisky
 34 l.title("Okamzite hodnoty napeti, proudu a vykonu")
 35 l.xlabel("t[s]")
 36 l.ylabel("u[V], i[A], p[W]")
 37 l.legend() # legendu zobrazit
 38 l.show()  # vykreslit graf
 39 
 40 
 41 # vim:nospell:
`--> stáhnout

Více o tomto skriptu naleznete v sekci Technické výpočty.

Sériový rezonanční obvod

sro.py
  1 #!/usr/bin/env python
  2 # -*- coding: utf8 -*-
  3 # Soubor: sro.py
  4 # Datum:  21.04.2011 10:15
  5 # Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  6 # Licence: GNU/GPL 
  7 # Úloha:  frekvenční charakteristika sériového rezonančního obvodu
  8 # 
  9 
 10 import pylab as l
 11 import numpy as n
 12 from pylab import pi
 13 
 14 from matplotlib import rcParams #, rc
 15 #rc('font',**{'family':'sans-serif','sans-serif':['Helvetica']})
 16 ## for Palatino and other serif fonts use:
 17 #rc('font',**{'family':'serif','serif':['Palatino']})
 18 
 19 rcParams['text.usetex']=True
 20 rcParams['text.latex.unicode']=True
 21 L = .8e-3
 22 C = 42e-12
 23 
 24 #### první graf + příprava ######
 25 R = 10
 26 
 27 # rezonanční kmitočet
 28 f0 = 1.0/( 2*pi*l.sqrt(L*C) )
 29 # jakost
 30 Q = 2*pi*f0*L/R
 31 # šířka pásma
 32 B = f0/Q
 33 
 34 print "f0 = {0:.5} kHz".format(f0/1000.)
 35 print "Q = {0:.5}".format(Q)
 36 print "B = {0:.5} kHz".format(B/1000)
 37 
 38 
 39 f_min = f0 - 2*B
 40 f_max = f0 + 2*B
 41 f= l.linspace(f_min, f_max, 10000)
 42 w=2*pi*f
 43 
 44 
 45 Z = R + 1j*w*L - 1j/(w*C) 
 46 l.plot(f/1000,n.abs(Z),label="Q = {0:8.5}".format(Q))
 47 
 48 ###### druhý graf ############
 49 R=20
 50 Q = 2*pi*f0*L/R
 51 Z = R + 1j*w*L - 1j/(w*C) 
 52 l.plot(f/1000,n.abs(Z),label="Q = {0:8.5}".format(Q))
 53 
 54 ###### třetí graf ############
 55 R=50
 56 Q = 2*pi*f0*L/R
 57 Z = R + 1j*w*L - 1j/(w*C) 
 58 l.plot(f/1000,n.abs(Z),label="Q = {0:8.5}".format(Q))
 59 
 60 # nadpis
 61 l.title(u'Frekvenčni závislost modulu impedance SRO')
 62 # meze os
 63 l.axis([f_min/1000,f_max/1000,0,max(n.abs(Z))]) 
 64 # popisky os
 65 l.xlabel(r'$f[kHz]$',{'fontsize' : 12})
 66 l.ylabel(r'$|Z|[\Omega]$',{'fontsize' : 12})
 67 # legenda a mřížka
 68 l.legend()
 69 l.grid(True)
 70 # ukaž se!
 71 l.show()
`--> stáhnout

Více o tomto skriptu naleznete v sekci Technické výpočty.

Dvojbran RC, RL

Mini-aplikace sloužící pro vykreslení frekvenčních charakteristik dvojbranů RC a RL. (RL si musíte doprogramovat...)

gamaRCRL.py
  1 #!/usr/bin/python
  2 # -*- coding: utf-8 -*-
  3 # Soubor: gamaRCRL.py
  4 # Datum:  on Thu Jun 2 07:41:28 2011
  5 # Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  6 # Licence: GNU/GPL 
  7 # Úloha:  Vykreslení frekvenční charakteristiky dvojbranu
  8 
  9 import pylab as l
 10 import numpy as n
 11 from pylab import pi
 12 
 13 from matplotlib import rcParams #, rc
 14 #rc('font',**{'family':'sans-serif','sans-serif':['Helvetica']})
 15 ## for Palatino and other serif fonts use:
 16 #rc('font',**{'family':'serif','serif':['Palatino']})
 17 
 18 rcParams['text.usetex']=True
 19 rcParams['text.latex.unicode']=True
 20 
 21 
 22 R=1000
 23 C=33e-9
 24 
 25 fm= 1/(2*pi*R*C)
 26 fmin=fm/100
 27 fmax=fm*100
 28 #f = l.linspace(0,5*fm,1000)
 29 f = l.logspace(int(n.log10(fmin))-1,int(n.log10(fmax))+1,num=100)
 30 w = 2*pi*f
 31 Z1 = R
 32 Z2 = 1/(1j*w*C)
 33 Z = Z2/( Z1 + Z2 ) 
 34 
 35 l.figure()
 36 ### Amplitudová charakteristika
 37 l.subplot(2,1,1)
 38 l.grid(True)
 39 l.title(u"Frekvenční závislost modulu přenosu")
 40 l.xlabel("$f[Hz]$")
 41 l.ylabel("$a_u[dB]$")
 42 l.semilogx(f, 20*n.log10(abs(Z)) )
 43 
 44 
 45 [xmin, xmax, ymin, ymax] = l.axis()
 46 ymin -= 2
 47 ymax += 2
 48 l.axis([xmin, xmax, ymin, ymax])
 49 
 50 l.axvline(fm, color='r',linestyle='--')
 51 l.axvspan(xmin, fm, color = 'g', alpha=0.05)
 52 l.axhline(-3, color='r',linestyle='--')
 53 
 54 l.text(fm,ymin,'$f_m$',va='top', ha='center')
 55 
 56 #### Fázová charakteristika
 57 l.subplot(2,1,2)
 58 l.grid(True)
 59 l.title(u"Frekvenční závislost fázového přenosu")
 60 l.xlabel("$f[Hz]$")
 61 l.ylabel(r"$\varphi[dB]$")
 62 l.semilogx(f, n.rad2deg(n.angle(Z)) )
 63 
 64 [xmin, xmax, ymin, ymax] = l.axis()
 65 ymin -= 2
 66 ymax += 2
 67 l.axis([xmin, xmax, ymin, ymax])
 68 
 69 l.axvline(fm, color='r',linestyle='--')
 70 l.axvspan(xmin, fm, color = 'g', alpha=0.05)
 71 l.axhline(-45, color='r',linestyle='--')
 72 
 73 l.text(fm,ymin,'$f_m$',va='top', ha='center')
 74 
 75 ###############################################
 76 
 77 l.show()
 78 
 79 print "R = {0} \\Omega; C = {1}; F fm = {2} Hz;".format(R,C, fm)
 80 ####################################################################
 81 ### Text v grafu
 82 #l.text(1000, 0, '$u(t)=sin(2\pi ft)$', {'fontsize' : 20})
 83 
 84 
 85 
 86 
`--> stáhnout

Více o tomto skriptu naleznete v sekci Technické výpočty.

Opět existuje i online verze, která má sloužit pro kontrolu vašich domácích výpočtů.

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net