OpenZone

... otevřené místo pro setkávání, sdílení, diskusi a růst.

Pravidelná setkávání

Nabídka Workshopů

Práce se odehrávají formou workshopů, do kterých se každý účastník přihlašuje dle svého zájmu. Wokshop končí vyčerpáním tématu nebo účastníků.

Přehled oblastí pro wokshopy:

Téma pro září 2021:

Tvorba tohoto webu pro OpenZone s hlasovací anketou.

Komunikace

Registrace pro zasílání novinek

e-mail pro zasílání novinek (a registrace pro možnost hlasování):