PSK3-10

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Ovládání příkazového interpretu -- samostatná práce
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Operační systém Linux/Unix
Výsledky vzdělávání: Žák samostatně vytvoří jednoduchý skript pro příkazové prostředí
Klíčová slova: Linux, Unix, shell, bash, skript
Druh učebního materiálu: Online návod pro samostatné cvičení
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L
Zdroj: Vlastní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka českého uživatele

Shell -- samostatná práce

Shell

Soubory

Procesy

Skript I

Vytvořte skript, který vás upozorní na změny v rozvrhu. Změny v rozvrhu se nachází na http://www.spseol.cz/data/rozvrhy/suplobec.htm. Dále budete potřebovat:

Řešení

  1 #!/bin/bash
  2 
  3 TRIDA=4L
  4 
  5 # rolování
  6 mv suplovani suplovani-old
  7 
  8 wget -O - http://www.spseol.cz/data/rozvrhy/suplobec.htm | 
  9   cstocs cp1250 ascii | # zbavím se diakritiky
 10   html2text |      # vyrendruji HTML
 11   egrep -i "$TRIDA|[0-9]+.[0-9]+.[0-9]+" | # zobrazím jen řádek s datem a třídou
 12   tee suplovani   # zapíšu na výstup a navíc do souboru
 13 
 14 
 15 if (! cmp suplovani suplovani-old &>/dev/null;)&&(egrep -i $TRIDA suplovani &>/dev/null ;); then
 16   # pošlu si výpis na mail 
 17   # ale jen za předpokladu, že od minulého spuštění se něco změnilo 
 18   # a zároveň
 19   # je moje třída obsažena ve výpisu
 20   mail -s suplovani nozka@spseol.cz <suplovani 
 21 fi
 22 
 23 
 24 # Tento skript naplánuje spuštění sebe sama za 20 minut
 25 at now + 20 minutes  <<EOF
 26 $0 &>/dev/null
 27 EOF
 28 
 29 

`--> stáhnout

Skript II

Vytvořte skript, který přejmenuje soubory tak, aby jejich jméno obsahovalo datum poslední změny souboru:

soubor.txt --> 2012_09_28-soubor.txt

Budeme potřebovat

Řešení

  1 #!/bin/bash
  2 
  3 for soubor in "$@"; do
  4   # jestliže soubor existuje
  5   if [ -f $soubor ]; then
  6     datum=$(ls -l --time-style="+%F" $soubor | cut -d ' ' -f 6 )
  7     jmeno=$(basename $soubor)
  8     adresar=$(dirname $soubor)
  9     mv -v $soubor $adresar/${datum}_${jmeno}
 10   fi
 11 done

`--> stáhnout