PSK2-20

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Způsoby kódování celých a reálných čísel
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Vrstvy protokolu TCP/IP
Výsledky vzdělávání: Žák vytvoří dvojkový doplněk, popisuje výhody a nevýhody pevné a plovoucí řadové čírky
Klíčová slova: dvojkový doplněk, pevná a plovoucí řadová čárka, BCD
Druh učebního materiálu: Video-prezentace, Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky, Wikipedia, Wikimedia Commons

Kódování čísel

Přímý kód

Výhoda:
maximální jednoduchost
Nevýhoda:
neumožňuje uchování záporných čísel

Doplňkový kód

Dvojkový doplněk

 1. Kladné číslo vyjádříme ve dvojkové soustavě.
 2. Všechny bity negujeme.
 3. Přičteme jedna

   6 =  0110
  negace  1001
     +  0001
   ---------------
       1010
  

Pokud postup opakujeme, tj.

 1. Všechny bity negujeme.
 2. Přičteme jedna

       1010
  negace  0101
     +  0001
   ---------------
   6 =  0110
  

... dostaneme opět původní číslo.

Převodní tabulka pro 4-bitový doplňkový kód

0000  = 0
0001  = 1
0010  = 2
0011  = 3
--------------
0100  = 4
0101  = 5
0110  = 6
0111  = 7
--------------
1000  = -8
1001  = -7
1010  = -6
1011  = -5 
--------------
1100  = -4 
1101  = -3
1110  = -2
1111  = -1

4 + (-6) = 4 - 6

  0100
+ 1010 
-------
  1110 = –2

7 + (-6) = -6 + 7

  1010 
+ 0111
-------
 10001 = 1 (berme v úvahu jen 5 bitů)

BCD kód

$$ 3805_{10} = (0011\,1000\,0000\, 0101)_{BCD}$$

Pevná řadová čárka

Např. pro číslo 11001,011 se uloží do 16 bitů

0001 1001 0110 0000 (uprostřed je pomyslná desetinná čárka)

výhoda:
Snadné výpočty +,– (stejné jako s celými čísly => vysoká rychlost výpočtů).
nevýhoda:
V praxi malý rozsah a málo desetinných míst => málo používaný.

Plovoucí řadová čárka

$$ X = M_x \cdot 2^{E_x} $$

výhoda:
Možnost uložení velmi velkých i velmi malých čísel.
nevýhoda:
Náročnější implementace matematických operací.