PSK1-17

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Stojaté vlny
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Principy přenosu informací
Výsledky vzdělávání: Žák ukazuje stojaté vlnění a jeho vliv na přenos energie
Klíčová slova: metalické vedení, stojaté vlny
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál, animace, program
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky

Stojaté vlnění

Animace ukazují stojaté vlnění s různým činitelem odrazu.

Všechna energie postupuje ze zdroje do zátěže:

20% energie se odrazí zpět ke zdroji

Na vedení vzniká stojatá vlna:

50% energie se odrazí zpět ke zdroji

Na vedení vzniká stojatá vlna:

80% energie se odrazí zpět ke zdroji

Na vedení vzniká stojatá vlna:

100% energie se odrazí zpět ke zdroji

Na vedení existuje jen přímá vlna. Do zdroje žádná energie neproudí.


Zdrojové soubory obrázků/videí:
stojata_vlna.py
stojato_vlna-0.mp4
stojato_vlna-20.mp4
stojato_vlna-50.mp4
stojato_vlna-80.mp4
stojato_vlna-100.mp4