1 program ukazatel;
 2
 3 var   Pcislo:^integer;    {Pcislo je ukazatel na proměnnou typu integer}
 4     Pkolik:^integer;
 5
 6     tolik:integer;
 7
 8 begin
 9     tolik:=10;       {klasická staticky definovaná prměnná}
10     writeln(tolik);
11
12     new(Pcislo);      {Alokuje se pamněť pro proměnnou typu integer na kterou ukazuje Pcislo}
13
14     Pcislo^:=20;      {20 se uloží do paměti na místo, na které ukazuje Pcislo}
15     writeln(Pcislo^);    {vytiskne se obsah paměti, na kterou ukazuje Pcislo}
16
17     tolik:=Pcislo^;     {do proměnné kolik se uloží obsah paměti na kterou ukazuje Pcislo}
18     writeln(tolik);
19
20     Pkolik:=Pcislo;     {Pkolik ukazuje na stejné místo v paměti jako Pcislo}
21     Pcislo:=@tolik;     {Pcislo nyní ukazuje na staticku proměnnou tolik}
22     tolik:=1000;
23     writeln(Pcislo^);
24     writeln(tolik);
25
26     tolik:=8192;
27     Pkolik:=nil;      {Pkolik nyní ukazuje "nikam"}
28     dispose(Pkolik);
29     dispose(Pcislo);    {Pkolik a Pcislo je uvolněno z paměti}
30
31     writeln(tolik);     {Obsah proměnné tolik se nevypíše, protože na ni ukazoval Pcislo a ten už je uvolněn z paměti :-}
32 end.
33