1 unit prvocisla_unit; {Jméno jednotky}
 2
 3 interface {sekce interface - veřejná, jsou tady hlavičky procedur a funkcí. Je vidět z jiných jednotek.}
 4
 5
 6 function prvocislo(cislo:integer):boolean;
 7
 8 implementation             {sekce implementací - ta je soukromá. To co v ní nadefinuji odjinud neuvidím}
 9                     {Sem píšeme 'těla' funkcé a procedur.}
10
11 function prvocislo(cislo:integer):boolean;
12 var   i:integer;
13
14
15 begin
16     if cislo>1000 then begin
17         prvocislo:=false;
18         exit;          {vyskočí z funkce}
19     end;
20     prvocislo:=true;
21     for i:=2 to cislo div 2 do
22         if cislo mod i = 0 then begin
23             prvocislo:=false;
24             exit;      {vyskočí z funkce}
25         end;
26 end;
27
28
29
30 end.