1 program paka;
 2
 3 var   rok:word;
 4     mesic:byte;
 5     jaka:string[5];
 6
 7 const letos=2005;
 8
 9 begin
10     write('zadej rok narození: ');
11     readln(rok);
12     if (letos-rok)<18 then begin
13         write('Jsi mladá páka');
14         jaka:='maldá';
15     end else begin
16         jaka:='stará';
17         write('Jsi stará páka');
18     end;
19     writeln;
20
21     write('zadej měsíc narození: ');
22     read (mesic);
23     case mesic of
24         1..3: write('Jsi zimní páka');
25         4..6: write('Jsi jarní páka');
26         7..9: write('Jsi letní páka');
27         10..12: write('Jsi podzimní páka');
28     end;
29     writeln;
30     writeln;
31     case mesic of
32         1..3: write('Jsi ',jaka,'zimní páka');
33         4..6: write('Jsi ',jaka,' jarní páka');
34         7..9: write('Jsi ',jaka,' letní páka');
35         10..12: write('Jsi ',jaka, 'podzimní páka');
36     end;
37     writeln;
38 end.