1 program odkazem_a_hodnotou;
 2
 3 var x,y,z:byte;
 4
 5 procedure hodnotou(x,y,z:byte);
 6  begin
 7     x:=10;
 8     y:=20;
 9     z:=30;
10  end;
11
12 procedure odkazem(var x,y:byte; z:byte);
13  begin
14     x:=10;
15     y:=20;
16     z:=30;
17  end;
18
19
20 begin
21     x:=6;      {Přiřazení a výpis hodnot}
22     y:=7;
23     z:=8;
24     writeln('Původní hodnoty');
25     writeln('x=',x);
26     writeln('y=',y);
27     writeln('z=',z);
28     writeln;
29
30     hodnotou(x,y,z);  {'Při volání hodnotou se proceduře nebo funkci předá pouze hodnota dané proměnné a vytvoří se její kopie.
31             Pracuje se s touto kopií, a proto změny její hodnoty nemají vliv na původní proměnnou.}
32     writeln('Nové hodnoty po volání hodnotou');
33     writeln('x=',x);
34     writeln('y=',y);
35     writeln('z=',z);
36     writeln;
37
38
39     odkazem(x,y,z);   {Při volání odkazem se odkazujeme přímo do paměti, na adresu, kde je daná proměnná uložena.
40               Proto se hodnoty proměnných volaných odkazem (proměnné 'x' a 'y') mění.}
41     writeln('Nové hodnoty po volání odkazem');
42     writeln('x=',x);
43     writeln('y=',y);
44     writeln('z=',z);
45     writeln;
46
47
48     writeln('Při volání hodnotou se proceduře nebo funkci předá pouze hodnota dané proměnné a vytvoří se její kopie.');
49     writeln('Pracuje se s touto kopií, a proto změny její hodnoty nemají vliv na původní proměnnou.');
50     writeln;
51     writeln('Při volání odkazem se odkazujeme přímo do paměti, na adresu kde je daná proměnná uložena.');
52     writeln('Proto se hodnoty proměnných volaných odkazem (proměnné "x" a "y") mění.');
53 end.