1 program hory_a_niziny;
 2
 3 var   i:integer;
 4     soubor:text;
 5
 6 begin
 7     assign(soubor,'soubor.txt');
 8     reset(soubor);
 9     repeat begin
10         repeat begin
11             read(soubor,i);
12             write(i,' ');
13         end until eoln(soubor); {funkce eoln vrátí TRUE pokud je ukazatel na konci řádku}
14         writeln;
15         writeln('---------------------');
16     end until eof(soubor); {funkce eof vrátí TRUE pokud je ukazatel na konci souboru}
17     close(soubor);
18 end.