1  program junyty; {Jméno programu}
 2
 3  uses marek_unit; {Připojení jednotky}
 4
 5  {Pokud je název soubouru jiný než název jednotky v něm obsažené nebo je soubor uložen v jiném adresáři, je nutné použít příkaz IN}
{
např. jednotka marek_unit je uložena v souboru s názvem 'podprogram.pas'}
 6 {takto: uses marek_unit in 'C:\units\podprogram.pas';}
7 8 var v,x:real;
9 n:integer;
10 11 12 begin {Tento 'Hlavní program' pouze načte proměnné a pak volá funkce a procedury z připojené jednotky.} 13 write('Zadej číslo: ');
14 readln(x);
15 write('Zadej exponent: ');
16 readln(n);
17 writeln();
18 write('výsledek je: ',mocnina(x,n));
19 writeln();
20 21 writeln('Ještě jednou a s procedurou místo funkce');
22 write('Zadej číslo: ');
23 readln(x);
24 write('Zadej exponent: ');
25 readln(n);
26 writeln();
27 MOCNINAjinak(x,n,v);
28 write('výsledek je: ',v);
29 writeln;
30 end.