1 program hory_a_niziny;
 2
 3 var   vyska,nejVyska,Radek,Sloupec:word;
 4     more,nizina,hory:word;
 5     soubor:text;
 6
 7 begin
 8     more:=0;
 9     nizina:=0;
10     hory:=0;
11     nejVyska:=0;
12     assign(soubor,'soubor.txt');
13     reset(soubor);
14     Radek:=1;
15     repeat begin
16         Sloupec:=1;
17         repeat begin
18             read(soubor,vyska);
19             case vyska of
20                0:inc(more);
21              1..10:inc(nizina);
22              else
23                 inc(hory);
24             end;
25             if vyska>nejVyska then
26                 nejVyska:=vyska;
27             inc(Sloupec);
28         end until eoln(soubor); {funkce eoln vrátí TRUE pokud je ukazatel na konci řádku}
29         inc(Radek);
30     end until eof(soubor); {funkce eof vrátí TRUE pokud je ukazatel na konci souboru}
31     close(soubor);
32     writeln('moře zabírá celkem ',more*100/(more+nizina+hory):4:1,'% povrchu' );
33     writeln('nížina zabírá celkem ',nizina*100/(more+nizina+hory):4:1,'% povrchu' );
34     writeln('hory zabírají celkem ',hory*100/(more+nizina+hory):4:1,'% povrchu' );
35     write('Nejvyšší bod na mapě má výšku ',nejVyska,' a souřadnice');
36
37     {Pro případ, že nejvyšších bodů je více}
38     reset(soubor);
39     Radek:=1;
40     repeat begin
41         Sloupec:=1;
42         repeat begin
43             read(soubor,vyska);
44             if vyska=nejVyska then
45                 write(' [',Radek,',',Sloupec,']');
46             inc(Sloupec);
47         end until eoln(soubor); {funkce eoln vrátí TRUE pokud je ukazatel na konci řádku}
48         inc(Radek);
49     end until eof(soubor); {funkce eof vrátí TRUE pokud je ukazatel na konci souboru}
50     writeln;
51     close(soubor);
52 end.