program fce_parametr_cli;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 Classes, SysUtils ,Math
 { you can add units after this };

type
 {funcionalni tadovy typ}
 Tgonfce = function(x:Extended):extended;

{funkce maji stejnou hlavicku jako Tgonfce}
function sinus(x:Extended):extended;
begin
 result:=sin(x);
end;
function cosinus(x:Extended):extended;
begin
 result:=cos(x);
end;
function tangent(x:Extended):extended;
begin
 result:=tan(x);
end;

{v hlavice pouziji datovy typ Tgonfce}
procedure GonioTable(start,step,stop:Extended;gonfce:Tgonfce);
var finger:Extended;
begin
  finger:=start;
  writeln('/-----------------------------\');
  writeln('|    x   |    f(x)  |');
  writeln('|--------------|--------------|');
  while finger<=stop do begin
                   {zde volam formalni funkci}
   writeln('| ',finger:10:3,' | ',gonfce(degtorad(finger)):10:3,' |');
   finger += step;
  end;
  writeln('\-----------------------------/');
end;


{$IFDEF WINDOWS}{$R fce_parametr_cli.rc}{$ENDIF}

var fce:Tgonfce;

begin
 {vytvorim nejprve odkaz na funkci}
 fce:=@sinus;
 GonioTable(0,5,30,fce);
 {nebo muzu rovnou puzit}
 GonioTable(0,5,30,@tangent);
 GonioTable(0,5,30,@cosinus);

end.