hroch Tato stránka slouží jako uživatelská podpora pro přístup na server Hroch na VOŠ a SPŠe Olomouc. O stánku se stará Ing. Marek Nožka.

It works!

Obsah
SSH
Jak na přenos souborů ve Windows
Putty
FTP
Na co si dát pozor
Pošta
Suplování jako SMS
Webové stránky
Uživatelská podpora a Jabber

SSH

Na serveru hroch.spseol.cz je povolen vzdálený přístup přes SSH. To vám umožňuje jednak vzdálenou práci, jednak přenos souborů z vašeho HOME a z PUBLICu. Stačí k tomu SSH client. V prostředí Windows je to například PuTTY a WinSCP. Klient WinSCP je i v programu Salamander. Tento přenos souborů přes SSH se často označuje také jako SFTP (neplést s FTPS) -- například ve FireFTP. Já osobně používám lftp. PUBLIC se nachází v /home/public.

Pokud tápete a nevíte jak se s příkazovým řádkem pracuje, nezoufejte a učte se:

Server je tu pro vás! Ptejte se, zkoušejte, laborujte.

Při vzdálené práci se velice hodí program screen. Umožňuje jednoduše se přepínat mezi více běžícími relacemi. Dokonce se můžete od relací odpojit.

Fingerprint DSA klíče
81:17:4a:0c:ef:e3:24:72:73:37:2b:23:65:7e:13:78
+--[ DSA 1024]----+
|  .o. .    |
|   o.o .    |
|   + o    |
|   . o .    |
| . + O E    |
|  o X + +    |
|  . = +    |
|   . + .    |
|         |
+-----------------+
  
Fingerprint RSA klíče
ab:1a:4d:60:a8:06:f3:b2:98:5b:e4:20:e5:a2:7b:f6
+--[ RSA 2048]----+
|         |
|  .       |
|o o o      |
|.* . .      |
|*.+  . S    |
|=O  o  .    |
|= o . . .    |
| +o . .     |
|oo .E..     |
+-----------------+
  

Linux rules

Jak na přenos souborů pomocí SSH ve Windows

Potřebujete program WinSCP. Jako Host name zadáte hroch.spseol.cz. Jako User name zadáte vaše_uživatelské_jméno a jako Password samozřejmě své heslo.

Při prvním přihlášení je třeba zkontrolovat identitu serveru ke kterému se hlásíte a ověřit jeho veřejný klíč.

Poté se otevře okno klasického dvou-panelového správce souborů. Jeden panel (levý) je na lokálním počítači, druhý panel (pravý) je na Hrochovi. Pomocí rozbalovací nabídky můžete procházet adresářovou strukturou a pomocí ikonky domečku se vždy dostanete do svého domovského adresáře.

Abyste nemuseli vše psát vždy znovu, můžete si své sezení uložit pomocí nabídky menu Session->Save Session

Putty

Putty slouží pro vzdálené přihlášení a práci v textovém režimu. V kategorii Session zadáte své uživatelské jméno a jméno serveru, na který se chcete přihlásit ve tvaru uživatelské_jméno@hroch.spseol.cz. Vše ostatní můžete nechat na přednastavených hodnotách. (Port je 22 a připojujete se pomocí SSH.) Abyste nemuseli vše vždy znova nastavovat, sezení si můžete uložit.

Aby se nebila znaková sada vašeho OS a znaková sada Hrocha, je lepší v kategorii Window->Translation nastavit znakovou sadu na UTF-8.

Při prvním přihlášení budete opět vyzvání abyste ověřili identitu serveru ke kterému se hlásíte a ověřili jeho veřejný klíč. Pak už stačí jen zadat heslo.

FTP

Ke svým souborům se můžete dostat i pomocí FTP. Adresa a přihlašovací údaje jsou samozřejmě stejné jako v předchozích případech. Server je ale nakonfigurován tak, že striktně vyžaduje přihlášení pomocí SSL/TLS. Pokud ho váš FTP client nepodporuje, nebudete se moci pomocí FTP přihlásit.

Na co si dát pozor

Velikost písmen

UNIX je na rozdíl od Windows citlivý na velikost (case sensitive). To znamená, že není jedno jestli se soubor nebo adresář jmenuje public, Public nebo puBLIc. Záleží tedy na velikosti písmen.

Textové soubory, kódování a konce řádků

Ve Windows, v Unixu a na Mac OS vypadá znak konce řádku vždy jinak. Proto je potřeba na to dát při editaci konfiguračních souborů pozor. Nejjednodušší je editovat soubor nějakým přítulným textovým editorem přímo na serveru. Mně osobně se zdá nejpřítulnější VIm. Mnoho jiných uživatelů dává přednost editoru Emacs. Pokud vám ani jeden nevyhovuje vyzkoušejte nano nebo mcedit. Další potíž může být s kódováním českých znaků -- pokud to ovšem budete potřebovat. Hroch je nastaven na kódování UTF-8.

Pokud chcete soubor editovat na Windows a pak si jej jen na server nahrát je to možné samozřejmě také, ale je třeba použít editor, který podporuje práci v různých znakových sadách a s různými konci řádků. Tyto požadavky splňuje např. PSPad.

Diakritika v názvech souborů

Moje maličkost navzdory ostatním členům učitelského sboru tvrdí, že diakritika do názvů souborů nepatří. Pokud ji tam přece jen někdo dá a vám se nezobrazí dobře, máte v podstatě dvě možnosti. Ta první je přesvědčit dotyčného ať takovou hloupost nedělá. Ta druhá je pomocí nějaké utilitky převést názvy souborů do správného kódování. V druhém případě můžete použít například prográmek convmv, který je na Hrochovi nainstalovaný a který vám značně usnadní práci. Asi se vám bude hodit informace, že Hroch je nastaven na kódování UTF-8 a ve Windows s největší pravděpodobností máte kódování cp1250.

Podivné znaky a značky

Znak s ascii kódem 126 (dekadicky) ~ známý též jako Tilda se používá jako zkratka pro cestu k domovskému adresáři.

Znak s ascii kódem 35 (dekadicky) # známý též jako Cross hatch nebo vězení se v naprosté většině konfiguračních souborů používá pro zahájení komentáře. Řádky, které začínají znakem # jsou brány jako komentář.

Soubory a adresáře jejichž název začíná tečkou. Např. ~/.bashrc nebo ~/.forward jsou skryté.

Pošta

Pro přístup ke školní poště nemusíte využívat jen webové rozhraní. Poštu si můžete stahovat i přes POP3 nebo IMAP. Jako server si ve svém poštovním klientovi nastavte vždy mail.spseol.cz. Pokud chcete tento server použít i pro odesílání, je to také možné, ale musíte vždy nejprve použít POP3 nebo IMAP ke stažení pošty a teprve potom můžete použít SMTP pro odeslání.

~/.forward

Pro jednoduché přeposílání pošty slouží soubor ~/.forward. Každý řádek má tvar e-mailové adresy, příkazu nebo souboru.

# ~/.forward
#

nozka
marek@domena.net
| ~/bin/statistika.pl
~/mojeposta

Pokud si nastavíte soubor takto, bude se každá zpráva přeposílat do lokální schránky uživatele nozka, na adresu marek@domena.net, doručí se na standardní vstup programu statistika.pl a uloží se na konec souboru ~/mojeposta.

Program statistika.pl může s příchozí poštou provádět všelijaké kouzla. Například můj skript statistika.perl počítá maily ve kterých se objevuje "Dobrý den".

To, co jsem právě popsal je obecný mechanismus, který funguje, ale obecně ho nelze doporučit. Při přeposílání pomocí ~/.forward může při přeplnění cílové schránce dojít k tomu, že mail-servery si budou navzájem v nekonečné smyčce vyměňovat zprávy o nedoručitelnosti. Proto prosím pro přeposílání zásadně používejte procmail.

Procmail

Procmail je autonomní, mocný nástroj pro zpracování pošty. Umí poštu přeposílat, filtrovat, řadit do složek nebo doručovat externím programům. Stačí podle návodu vytvořit ~/.procmailrc. Doručování do procmailu nemusí být v souboru ~/.forward zapnuté, protože náš mailserver pro doručování pošty do schránky používá právě procmail.

Takže pomocí webmailu si vytvořím následující datovou strukturu:

tridy
  |--S4
  |--2L
  \--P4
kamaradi
  |-Tonda
  |-Zuzka
  \-spoluzaci
   |-Eka
   \-Jindra
pokus

...a pomocí ~/.procmailrc nastavím, že:

# ~/.procmailrc
#

:0 c
* ^Subject:.*pokus
.pokus/

:0 
* ^From:.*jindra
.kamaradi.spoluzaci.Jindra/

:0 
* ^Subject:.*(s4|4s)
.tridy.S4/

:0 c
* ^From:.*hroch
* !^FROM_MAILER
! hroch@example.com

Oddělovačem tedy není / ale . a na konci cesty je potřeba udělat lomítko, aby procmail věděl, že je to adresář a ne soubor, respektive, že používáme Maildir a nikoli mbox.

Pokud nevíte, co je ono to záhadné .*, tak vězte, že to je regulární výraz. V tak mocném operačním systému jako je UNIX jsou regulární výrazy zbraní těžkého kalibru, takže vřele doporučuji se je naučit. Stojí to za to.

Přeposílání

Při přeposílání zpráv uvádějte vždy pravidlo !^FROM_MAILER, tak jak je to v posledním příkladu výše. Zabráníte tím přeposílání zpráv, které poslal některý z mail-serverů a nemůže tak dojít k situacím, kdy si dva mail-servery donekonečna vyměňují zprávy o nedoručitelnosti.

Pokud vám jde pouze a jedině o přeposílání všech zpráv na jinou adresu, postačí, když bude obsah vašeho ~/.procmailrc následující:

# ~/.procmailrc
#

:0 
* !^FROM_MAILER
! jmeno@domena.tld

Pokud nechcete přeposílat, ale posílat kopii, tak na prvním řádku vyměňte :0 za :0 c.

Začátek mailu do SMS

Vytvořil jsem jednoduchý skript, který přepošle začátek e-mailu na mobil. Jediné, co je k tomu potřeba, je mít zřízený mobilní e-mail u vašeho operátora.

#!/bin/bash
# Soubor: mailsms.sh
# Datum:  20.01.2011 08:11
# Autor:  Marek Nožka, nozka @T spseol d.t cz
# Licence: GNU/GPL 
# Úloha:  Přeposílání začádku mailu na mobil
#
#     Jako první parametr se zadává mobilní 
#     e-mailová adresa
############################################################

export LANG=cs_CZ.UTF-8

# emil, enca a cstocs se vypořádávají s češtinou
# sed vybere z hlavičky a těla zprávy podstatné informace
# head ořízne zprávu jen na 140 znaků
# mail zprávu odešle
emil \
| enca -c \
| cstocs utf8 ascii \
| sed -e '/^From:/{ s/From:\ \+//; p }' -e '/^Subject:/{ s/Subject:\ \+/S:/; p }' -e '1,/^$/d' \
| head --bytes=140 \
| mail $1

Skript můžete upravit, nebo prostě jen použít:

# ~/.procmailrc

:0 
* !^FROM_MAILER
| ~nozka/bin/mailsms.sh muj.nick@mobilni-mail.cz

Suplování jako SMS

Pokud máte zájem o přeposílání změn v rozvrhu, jako SMS, dávám zde pro inspiraci svůj skript:

#!/bin/zsh
# Soubor: suplovani.sh
# Datum:  20.01.2011 11:17
# Autor:  Marek Nožka, nozka @T spseol d.t cz
# Licence: GNU/GPL 
# Úloha:  Suplování na mobil
############################################################

jmeno=Nozka

# změnilo se něco od minulého spuštění?
mv ~/suplovani ~/suplovani-old

### sed bude tisknou jen označené řádky
#| sed -nr \
#
### Datum
#  -e '/^Suplovani:/{ s/Suplovani:[^a-z]*// ; p;}' \
#
### Hledám, od $jmeno až do dalšího řádku, který začíná písmenem
#  -e "/$jmeno/,/^[a-zA-Z]/{/^($jmeno|[^a-zA-Z0-9])/p}" \
#
### několik nepísmen za sebou nahradím mezerou
#| sed -r -e 's/([^a-zA-Z0-9,.;:"])\1*/ /g' > ~/suplovani

wget 'http://www.spseol.cz/data/rozvrhy/suplobec.htm' 2>/dev/null -O - \
| cstocs cp1250 ascii \
| html2text \
| sed -nr \
  -e '/^Suplovani:/{ s/Suplovani:[^a-z]*// ; p;}' \
  -e "/$jmeno/,/^[a-zA-Z]/{/^($jmeno|[^a-zA-Z0-9])/p}" \
| sed -r -e 's/([^a-zA-Z0-9,.;:"])\1*/ /g' > ~/suplovani

# pokud se něco změní, pošlu si mail a sms
diff ~/suplovani ~/suplovani-old >/dev/null \
  || cat ~/suplovani \
    | mail -s supl -c muj@emai.net muj.nick@mobilni-mail.cz

# znovu za 10 minut
at NOW + 10 MINUTE </dev/null 2>/dev/null
EOF


Webové stránky

Také můžete provozovat své webové stránky. Stačí si v domovském adrešáři udělat adresář public_html a nastavit na něm práva tak, aby se tam apache dostal.

hroch$ chmod -R go-rwx ~ 
hroch$ chmod 711 ~
hroch$ chmod a+rx ~/public_html
hroch$
hroch$ ls -ld ~
drwx--x--x 12 nozka nozka 768 2008-12-16 11:09 /home/users/nozka
hroch$ ls -ld ~/public_html
drwxr-xr-x 2 nozka ucitel 272 2008-12-16 11:53 /home/users/nozka/public_html/

Pokud provedu toto nastavení, ostatní uživatelé se dostanou jen do adresáře ~/public_html/ a nikam jinam. Takže má data jsou v bezpečí, ale HTML stránky jsou přístupné.

Jediným omezení je, že vaše webové stránky musí být kódovány v UTF-8. Ne, že bych neuměl zasílaní default charset v http hlavičce vypnout, ale považuji kódování UTF-8 za výchovné ;-).

Pokud máte někdo zájem o přístup do databáze MySQL nebo PostgreSQL, můžete mě kontaktovat a já vám poskytnou přístup.

Pokud chcete publikovat svou webovou aplikaci napsanou v Pythonu postupujte podle tohoto návodu.

Seznam webových stránek uživatelů.

Uživatelská podpora a Jabber

Skupiny Google
Přihlásit odběr skupiny Konference nejen o elektrotechnice
E-mail:
Navštívit tuto skupinu

Vše co se týká elektrotechniky, programování a souvisejících témat můžete prodiskutovat v konferenci na Google groups.

Zřídil jsem také online Jabber místnost spseol@conference.jabber.spseol.cz na našem serveru jabber.spseol.cz. Každy student si může na tomto serveru zřídit Jabber účet a do místnosti se připojit. Zde můžete položit své dotazy a komunikovat i se svými spolužáky o všem co se týká školy a výuky.

Pro připojení můžete použít naše webové rozhraní nebo libovolného Jabber klienta jako je například Psi, Jabbbim nebo Miranda.

V součadné době hledám nějakého nadšence, který by o našem jabber serveru jabber.spseol.cz vyrobil propagační webovou stránku a napsal návody jak a proč s jabberem pracovat, jak používat transporty (např. ICQ transport) a další výhody Jabberu.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS! O stánku se stará Ing. Marek Nožka.