Základní pomůcky

Pořízení ideálního snímku není jen výsadou speciálních pomůcek pro makrofotografii. Základem jsou rovněž pomůcky, které se používají pro běžnou fotografii. Hovoříme o stativu, drátěné spoušti, odrazné desce apod.

Stativ

K zajištění stabilního pozice fotoaparátu slouží stativ. V makrofotografii je o to důležitější, protože pracujeme ve větším měřítku a zhoršených světelných podmínkách, kde výsledný obraz je obzvláště citlivý na každý pohyb fotoaparátu. Snímek je pak bez použití stativu neostrý nebo "roztřepaný". Stativ by měl být kvalitní a pevné konstrukce. Samozřejmostí je regulace výšky stativu pomocí nastavitelných nohou a naklánění fotoaparátu do stran. Druhem stativu je i tzv. monopod, která má místo třech nohou jen nohu jednu. Tento monopod dá fotoaparátu větší stabilitu než fotografování z rukou a lze ho použít jen jako nouzové řešení.

V případě, kdy objektiv je velmi blízko fotografovanému předmětu, je vhodné pro přesné zaostření použít tzv. makrosáňky. Ty dovolují pomocí jemného posunu plynule měnit vzdálenost mezi objektivem a fotografovaným předmětem bez nutnosti manipulace se stativem samotným.

Makrosáňky sloužící k plynulému posuvu fotoaparátu
Makrosáňky sloužící k plynulému posuvu fotoaparátu

Drátěná spoušť

Při každém zmáčknutí spouště fotoaparátu dojde k chvění, které se může negativně projevit na následném snímku. Tomu lze předcházet pomocí drátěné spouště. Ta by měla být vždy v oblouku, jinak hrozí opět rozhýbání snímku. K exponování delších dob můžeme také použít samospoušť na fotoaparátu. Moderně se místo drátěné spouště používají i spouště na dálkové ovládání. Ty však nejsou v makrofotografii tolik význačné.

Drátěná spoušť
Drátěná spoušť

Ostatní

Jako v každém jiném druhu fotografie lze i v makrofotografii použít libovolné pomůcky, které zlepší výsledný snímek. Vhodné jsou odrazné desky, které projasní stíny, úhlové hledáčky nebo zaostřovací lupy apod. Zvláště v makrofotografii, kdy je při velkém zvětšení znátelný každý pohyb fotografovaného předmětu, se hodí různé opory proti větru, které zmírní pohyby předmětu.

Úhlový hledáček
Úhlový hledáček

Zaostřovací dalekohled zvyšující přesnost zaostření
Zaostřovací dalekohled zvyšující přesnost zaostření