Makrofotografie

Měřítko

Makrofotografie je pojem, který se používá při fotografování předmětů v měřítku 1 : 2 až 30 : 1. Toto vymezení je však vykládáno vždy různě a nelze jej zobecnit. Měřítko 1 : 2 znamená, že objekt bude na snímači či filmu zobrazen v poloviční velikosti oproti skutečnosti. O fotografiích pořízených v menším měřítku než 1 : 2 mluvíme jako o fotografiích detailu neboli tzv. close-up fotografii. Při měřítku větším než 30 : 1 zobrazení mluvíme již o mikrofotografii, kde se snímky pořizují nejčastěji pomocí mikroskopu.

Nejčastějším tématem makrofotografie jsou drobní živočichové (mouchy, včely atd.), rostliny nebo struktury materiálů či drobné předměty. Právě díky makrofotografii můžeme zkoumat malá těla živočichů a struktury povrchů, a tak zachytit nepostřehnutelné detaily.

Hloubka ostrosti

Hloubka ostrosti udává rozdíl vzdáleností nejvzdálenějšího a nejbližšího předmětu, které se na fotografii jeví lidskému oku ještě ostré. Fotografie je vždy ostrá v rovině, na kterou je zaostřeno. Před a za touto rovinou je fotografie méně ostrá nebo neostrá. Přechod ostrosti může být pomalý nebo rychlý, podle faktorů, které ovlivňují hloubku ostrosti.

Hloubku ostrosti ovlivňují 3 faktory:

  • Ohnisková vzdálenost objektivu - čím je ohnisková vzdálenost objektivu delší, tím klesá hloubka ostrosti. To je také důvod, proč obecně je u digitálních fotoaparátů větší hloubka ostrosti než u kinofilmových fotoaparátů. Ohnisková vzdálenost objektivů digitálních fotoaparátů se pohybuje v řádu jednotek až desítek milimetrů, kdežto u kinofilmových fotoaparátů je ohnisková vzdálenost v desítkách až stovkách milimetrů.
  • Clona - čím menší je nastavená clona, tím je hloubka ostrosti menší. Se zmenšující se clonou roste hloubka ostrosti.
  • Vzdálenost předmětu - hloubka ostrosti je tím větší, čím je větší vzdálenost od předmětu. V makrofotografii se hloubka ostrosti mění už při vzdálenosti desítek milimetrů.

Hloubka ostrosti, clona f2.8
Příklad hloubky ostrosti, clona f2.8

Hloubka ostrosti, clona f8
Příklad hloubky ostrosti, clona f8